เกี่ยวกับห้องว่างนั้น: นายจ้างเรียกร้องบ้านและเวลาของเรา

เกี่ยวกับห้องว่างนั้น: นายจ้างเรียกร้องบ้านและเวลาของเรา Shutterstock

การทำงานจากที่บ้านในช่วง COVID-19 ดูเหมือนจะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

ทว่านายจ้างได้เรียกร้องส่วนหนึ่งของบ้านเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

แม้จะจำเป็น แต่ก็ไม่ได้ไร้ค่าสำหรับเรา และความเอื้ออาทรของเราไม่ควรมองข้าม

สำนักสถิติเผยว่าในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมประมาณ ครึ่ง แรงงานทำงานจากที่บ้าน

ทำงานที่บ้านไม่ต้องจ่ายแพง

ผลเบื้องต้นจากการสำรวจมากกว่า 2,000 ครัวเรือน แนะนำให้คนงานที่ได้รับค่าจ้างทำงานให้มากที่สุดเท่าที่เคยได้รับค่าจ้างต่อวันมาก่อน (น้อยกว่าครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง) แต่งานที่ไม่ได้รับค่าจ้างนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ห้าชั่วโมง ต่อวันสำหรับผู้หญิง และอีกสองชั่วโมงครึ่งสำหรับผู้ชาย

เพิ่มขึ้นมากในการดูแลเด็ก สามในสี่ ชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่กับเด็ก ๆ ทำให้พวกเขาอยู่บ้าน

บางส่วนอยู่ในการทำความสะอาดและล้างเพิ่มเติม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในขณะนั้น (รวมถึงค่าเช่าสำหรับสถานที่ทำงานบางแห่ง) นายจ้างจำนวนมากไม่ต้องแบกรับอีกต่อไป

พวกเราบางคนที่ทำงานจากที่บ้านจะรำคาญที่จะเรียกเก็บเงินจากนายจ้างสำหรับค่าเครื่องทำความร้อนพิเศษ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงาน โทรศัพท์บ้านและอินเทอร์เน็ต กระดาษชำระและกาแฟที่เราต้องจ่าย

สำนักงานสรรพากรได้ระบุว่าจะ ไม่อนุญาต การหักค่าชา กาแฟ และกระดาษชำระโดยพูดว่า “เพียงเพราะคุณต้องจัดหาสิ่งเหล่านั้นให้ตัวเอง ไม่ได้ทำให้หักลดหย่อนได้”

คล้ายกับการเรียกทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐในกรณีฉุกเฉิน นายจ้างมีผลบังคับเรียกร้องส่วนต่าง ๆ ของบ้านของเรา – เช่าฟรีและไม่ต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภค

ด้วยผู้คนจำนวนมากขึ้นใช้แต่ละบ้าน และทำอาหารและรับประทานที่บ้านมากขึ้น เวลาในครัวก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มน่าสนใจน้อยลง สินค้าคงทน เช่น เครื่องทำขนมปัง และนำเข้าตู้เย็น สวนผักหลังบ้านและลานไก่ ได้ปรากฏขึ้น

งานพิเศษส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้หญิง แบบสำรวจมักจะพูดน้อยไปโดยถามเฉพาะเกี่ยวกับ “ประถม” กิจกรรมในแต่ละช่วงไตรมาสมากกว่ากิจกรรมรอง (ซึ่งมักจะรวมถึงการดูแลเด็ก) ที่ดำเนินการในเวลาเดียวกัน การทำงานหลายอย่างทำให้งานหนักขึ้น

เราจะนับมันได้อย่างไร?

เกี่ยวกับห้องว่างนั้น: นายจ้างเรียกร้องบ้านและเวลาของเรา Counting for Nothing วางจำหน่ายในปี 1988

ในหนังสือระเบิดที่ออกเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้วในชื่อ นับเพื่ออะไรนักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ชาวนิวซีแลนด์ Marilyn Waring อธิบายวิธีการบัญชีที่โดดเด่นสำหรับการทำงานว่า “ปรมาจารย์ประยุกต์"

เครื่องมือนี้คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งเป็นมาตรการที่พิจารณาเฉพาะงานที่จ่ายเท่านั้น

ประเด็นคืองานบ้านและการดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างนับว่าไม่มีประโยชน์

ตั้งแต่นั้นมา การสำรวจใช้เวลาพบว่าการผลิตในครัวเรือนที่ไม่ใช่ตลาดมีขนาดใหญ่มาก – ในออสเตรเลีย เทียบเท่ากับการผลิตพิเศษ ครึ่ง ของ GDP

เรื่องนี้สำคัญ เนื่องจากการยกเว้นทำให้ GDP ทำให้เราเกิดความคิดที่ผิดเพี้ยนของความคืบหน้า

ในแต่ละปีปกติ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคาดการณ์การเติบโตในประเทศที่พัฒนาแล้วระหว่าง 2% ถึง 4%

นั่นคือการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การคำนวณของ OECD ที่เผยแพร่ในปี 2018 ชี้ให้เห็นว่ามากเท่ากับ a ที่สาม ของการเติบโตนั้น - 0.84 ถึง 1.79 เปอร์เซ็นต์ - เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยเป็นมา งานบ้านและเลี้ยงเด็กที่ไม่ได้ค่าจ้าง ไปทำงานบ้านและเลี้ยงลูก

นั่นคือตัวเลขอย่างเป็นทางการได้นำเสนอภาพลวงตา ผู้ปกครองได้แทนที่การดูแลเด็กที่ไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งไม่นับรวมใน GDP ด้วยการดูแลเด็กที่ได้รับค่าจ้างซึ่งจะถูกนับ

สวิตช์ได้รับการบันทึกเป็น "การเติบโต" แต่ยังไม่มีการเติบโตในงานที่ทำหรือบริการที่มีให้ อธิบายได้ดีกว่าเป็นการบัญชีมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ

หากการบัญชีทำอย่างถูกต้อง - หากประเทศเช่นออสเตรเลียนับมูลค่าครัวเรือนและบริการที่ไม่ได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสม - จะแสดงการเติบโตที่ต่ำกว่ามากและถดถอยบ่อยครั้งมากขึ้น

และหากสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของเรา (การละเลยอื่นยกเว้นเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบ) ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม การเติบโตของ GDP ก็จะลดลงอีกครั้ง

สิ่งประดิษฐ์บริการในครัวเรือนได้รับการกลับรายการในช่วงล็อกดาวน์ COVID-19 พวกเราหลายคนได้ทำมากหรือมากกว่าที่เราทำ แต่นับน้อยไปแล้ว

เมื่อมันเกิดขึ้น มูลค่าของบริการที่จัดหาให้โดยตัวบ้านจะรวมอยู่ใน GDP ผ่านค่าเช่าสำหรับผู้เช่าและ "ค่าเช่าที่กำหนด" สำหรับเจ้าของบ้าน รวมผลิตผลที่ปลูกในครัวเรือนด้วยเช่นกัน แต่บริการที่มนุษย์จัดหาให้โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนนั้นไม่รวมอยู่ด้วย

ราวกับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น

ผู้อ่อนแอ ผลประกอบการไตรมาสมีนาคม ความเข้มแข็งเรียกร้องให้ใช้จ่ายเพิ่มเติมในโครงสร้างพื้นฐาน – สิ่งต่าง ๆ เช่น การทำเหมืองแร่, ท่อ และ รถไฟด่วนไปสนามบิน.

ไม่กี่วันต่อมา นายกรัฐมนตรีประกาศว่าการเลี้ยงเด็กจะไม่ฟรีอีกต่อไป และ JobKeeper สำหรับพนักงานดูแลเด็กจะถูกแทนที่ด้วย เงินอุดหนุนที่ไม่เอื้ออำนวย.

ไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังหลังจากมีโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่จะคิดใหม่เกี่ยวกับผลิตภาพและความเป็นอยู่ที่ดี นำเงินเข้าสู่ภาคการดูแลสร้าง งานต่อดอลลาร์เพิ่มขึ้นสองเท่า ราวกับนำไปก่อสร้าง สัดส่วนที่สูงขึ้นของการลงทุนในภาคการดูแลก็ไหลไปสู่ผู้หญิงซึ่งทำงานที่ได้รับค่าจ้างแล้ว โดนปิดอย่างไม่สมส่วน.

สิ่งที่จะช่วยรวมถึงการป้องกันคนงานที่เพิ่มขึ้น ร้านขายสเวตช็อปปกขาว) ขยายและกำหนดค่าลดหย่อนภาษีสำหรับการทำงานจากที่บ้าน, ค่าเผื่อที่จ่ายสำหรับ ค่าเรียนที่บ้าน ระหว่างการปิดระบบและ a สัปดาห์การทำงานสั้นลง เพื่อปรับสมดุลบทบาทที่บ้าน

เบื้องหลังทุกอย่างควรอยู่การบัญชีที่เหมาะสมสำหรับงานดูแล หากไม่มีสิ่งนี้ เราก็มักจะต้องพึ่งพาความเอื้ออาทรของสตรีทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างต่อไป โดยทำเสมือนว่าเป็นอิสระสนทนา

เกี่ยวกับผู้เขียน

จูลี่ พี. สมิธ รองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และฟิโอน่า เจนกินส์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

ทุนในปกแข็งศตวรรษที่ XNUMX โดย Thomas PikettyIn เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

โชคชะตาของธรรมชาติ: ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างไรด้วยการลงทุนในธรรมชาติ โดย Mark R. Tercek และ Jonathan S. Adamsธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

เกินความชั่วร้ายในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99% โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้คุณอาจจะชอบ

ติดตาม InnerSelf บน

ไอคอน Facebookไอคอนทวิตเตอร์ไอคอน YouTubeไอคอน instagramไอคอน pintrestไอคอน RSS

 รับล่าสุดทางอีเมล

นิตยสารรายสัปดาห์ แรงบันดาลใจทุกวัน

ภาษาที่ใช้ได้

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

บทความล่าสุด

อ่านมากที่สุด

ประเทศจีน ประชากรลดลง 1 21
ประชากรจีนและโลกลดจำนวนลง
by ซิ่วเจียนเผิง
สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนได้ยืนยันสิ่งที่นักวิจัยเช่นตัวผมเองมีมานาน...
คนสองคนนั่งคุยกัน
วิธีพูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดใน XNUMX ขั้นตอนง่ายๆ
by Daniel Jolley, Karen Douglas และ Mathew Marques
สัญชาตญาณแรกของผู้คนเมื่อมีส่วนร่วมกับผู้เชื่อในแผนการสมรู้ร่วมคิดมักจะพยายามหักล้าง...
การฝึกโยคะโบราณ 1 24
ประโยชน์ของการฝึกโยคะโบราณต่อร่างกายและจิตใจ
by Herpreet ผอม
ปัจจุบัน โยคะเป็นกิจกรรมกระแสหลักในสหรัฐอเมริกา และมักถูกมองว่าเป็นวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ...
ไวท์วอช มิลค์ 1 25
พรรครีพับลิกัน Whitewash Martin Luther King อย่างไร
by ฮาจาร์ ยาซดิฮา
เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ระลึกถึงวันที่ 6 มกราคม 2021 ที่มืดมนกว่า การโจมตี...
ภาพหน้าจอของหน้า My Space
จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของเราเมื่อเราไม่ใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มการเผยแพร่อีกต่อไป
by เคธี่ แมคคินนอน
อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ฉันและคนอื่นๆ อายุเท่าฉัน เติบโตมาพร้อมกับ...
ผู้หญิงนั่งห่อตัวอยู่ในผ้าห่มจิบเครื่องดื่มร้อน
โรคหวัด ไข้หวัด และโควิด: อาหารและรูปแบบการใช้ชีวิตสามารถเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้อย่างไร
by ซามูเอล เจ. ไวท์ และฟิลิปป์ บี. วิลสัน
มีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของเราและแม้แต่ปรับปรุงการทำงานของมัน
ครอบครัวที่สนุกสนานนั่งอยู่ด้วยกันข้างนอกในทุ่งหญ้า
เราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้อย่างไร
by รับบีเวย์น โดซิก
เราคือผู้ที่ตัดสินใจเลือกและถ่ายทอดบทเรียน—ด้วยคำพูดและการกระทำ ด้วยไหวพริบ และ...
ต้อนรับปีกระต่าย 2011 ที่ไต้หวัน
ยินดีต้อนรับสู่ปีเถาะหรือปีแมว ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน
by เมแกน ไบรสัน
ในวันที่ 22 มกราคม 2023 ผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลกจะต้อนรับปีกระต่าย หรือ…

ทัศนคติใหม่ - ความเป็นไปได้ใหม่

InnerSelf.comClimateImpactNews.คอม | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.คอม | ตลาด InnerSelf
ลิขสิทธิ์© 1985 - 2021 InnerSelf สิ่งพิมพ์ สงวนลิขสิทธิ์.