ความไม่เท่าเทียมกันที่ขอบ 4 27 Shutterstock

ชุมชนด้อยโอกาสไม่เพียงแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโควิดอย่างไม่สมส่วนเท่านั้น แต่ยัง มีโอกาสมากขึ้น ที่จะได้รับผลกระทบจากผลกระทบต่อเนื่องของ COVID ที่ยาวนาน

กับรัฐบาลกลางชุดใหม่ ถึงเวลาต้องมีส่วนร่วม การวางแผนการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดการกับประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย รวมถึงผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อชาวออสเตรเลียที่ด้อยโอกาสที่สุด

เราร่างกรอบนโยบายสามด้านเพื่อจัดการกับผลกระทบของ COVID ในระยะยาวต่อชุมชนที่ด้อยโอกาส

ชุมชนด้อยโอกาสอยู่ในภาวะเสี่ยงแล้ว

ผลกระทบที่มากขึ้นของการระบาดใหญ่ในชุมชนที่ด้อยโอกาสได้รับการยอมรับก่อนเกิดโควิด

นอกจากความเสี่ยงทางการแพทย์อย่างโรคอ้วนแล้ว ชุมชนเหล่านี้ยังโต้เถียงกับ ความเสี่ยงทางสังคม เช่น ความยากจน สภาพแวดล้อมที่ไม่แข็งแรง และความพิการ


กราฟิกสมัครสมาชิกภายในตัวเอง


ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเหล่านี้ก่อให้เกิด เสียเปรียบอย่างต่อเนื่องและทวีคูณทบต้นอุปสรรคที่มีอยู่ในการดูแลสุขภาพและการสนับสนุนอื่น ๆ

แล้วก็มาโควิด

แม้ว่าโรคระบาดจะส่งผลกระทบต่อทุกคน แต่ก็มีการเติบโต หลักฐานระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อชุมชนด้อยโอกาสมากขึ้น

ชุมชนที่มีการจ้างงานที่ไม่ปลอดภัยมากขึ้น ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย และความหลากหลายทางภาษาบันทึกไว้ a อุบัติการณ์สูงขึ้น ของการติดเชื้อโควิด

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับผลลัพธ์ทางคลินิกที่แย่ลงจากโควิด เช่น ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) เบาหวาน และความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจก็เช่นกัน พบมากขึ้น ในชุมชนที่ด้อยโอกาส

ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจำนวนมากได้รับวัคซีนที่ดี การศึกษารายงานมากขึ้น ความไม่เท่าเทียมกันของวัคซีน และ ความลังเล ในชุมชนเหล่านี้ช่างจองรถเข้ารับบริการ ทุกคนไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ Shutterstock

คนทำงานที่ได้รับค่าจ้างต่ำ ล่อแหลม จำเป็น และต้องใช้ความพยายามก็ยากจะปฏิบัติตาม คำสั่งซื้ออยู่ที่บ้าน และการเว้นระยะห่างทางสังคมในการเผชิญกับปัญหาด้านอาหารและความมั่นคงทางการเงิน

ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ – บางอย่างเกิดขึ้นก่อน COVID, ปัจจัยใหม่ – มีส่วนทำให้ความเสี่ยงของ COVID สูงขึ้นสำหรับชุมชนที่ด้อยโอกาส นั่นคือก่อนที่เราจะเริ่มพิจารณาผลกระทบของโควิดที่ยาวนาน

โควิดนานยัง?

ผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่สำหรับบางคนอาการยังคงอยู่ องค์การอนามัยโลก กำหนด ระยะที่โควิด-XNUMX เป็นอาการใหม่ เรื้อรังหรือผันผวน เกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อโควิดเป็นเวลา XNUMX เดือน เป็นเวลานานอย่างน้อย XNUMX เดือน และไม่ได้มาจากการวินิจฉัยอื่นๆ

ทั่วโลก % 43 ของผู้คน กับ COVID มีอาการต่อเนื่องส่งผลต่อชีวิตประจำวัน XNUMX เดือนหลังการติดเชื้อ ปัญหาความเหนื่อยล้าและความจำเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งเชื่อมโยงกับโรคโควิด-XNUMX เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม an การศึกษาของออสเตรเลีย ของโควิดระยะยาว ประมาณ 5% ของผู้คนมีอาการหลังจากสามเดือน

ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมว่าทำไมเปอร์เซ็นต์เหล่านี้จึงแตกต่างกัน

โควิดยาวนานกระทบชุมชนผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น

นอกจากความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดแล้วในตอนแรก ชุมชนที่ด้อยโอกาสยังขาดบริการและทรัพยากรที่เข้าถึงได้เพื่อรองรับการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์

คุณสามารถดูได้ว่าปัญหาต่างๆ เช่น ค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการขาดเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราว สามารถส่งผลกระทบอย่างไม่สมส่วนได้อย่างไร ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องกลับไปทำงานก่อนจะหายดีผู้หญิงถูหัวข้างที่ทำงานคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาว่างจากอาการป่วยของโควิด-XNUMX Shutterstock

ในชุมชนที่ด้อยโอกาส ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ยกเว้นผู้ที่ประสบกับความเสียเปรียบอยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น เรารู้ ผู้ขอลี้ภัยและผู้อพยพที่ไม่มีเอกสาร ประสบปัญหาสุขภาพจิต การแยกตัวทางสังคม และการเข้าถึงบริการสุขภาพที่แย่กว่ากลุ่มอื่นๆ ในช่วงการระบาดใหญ่

ในขณะที่ telehealth ได้เปิดให้บางคนเข้าถึงได้ เป็นอุปสรรคต่อผู้อื่น

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยังเป็นอุปสรรคสำหรับชาวออสเตรเลียจำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคโควิด-XNUMX เป็นเวลานาน ด้วยคลินิกเฉพาะทางส่วนใหญ่ใน บริการสุขภาพมหานคร.

ปัญหาการเติบโต

ต้นทุนด้านมนุษย์และการเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสียเปรียบที่ซับซ้อนซึ่งเป็นผลมาจากโควิด (และโควิดระยะยาว) มีมากมายมหาศาล

หนึ่ง การวิเคราะห์ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโควิด-60,000 สูงถึง 133,000–XNUMX ราย เนื่องจากออสเตรเลียผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ

วิเคราะห์โดย ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สถาบัน Brookings ปักธงยาว COVID เป็นปัจจัยสำคัญในการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เรามีกลไกเล็กน้อยในการวัดและติดตามผลกระทบใดๆ แม้แต่การระบุจำนวนผู้ป่วย COVID อย่างแม่นยำก็ยังทำได้ยากเนื่องจากการพึ่งพาการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วมากกว่าการทดสอบ PCR

จะต้องเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID ที่ยาวนานกับการเสียเปรียบเป็นการปะทะกันระหว่างสองประเด็นที่มีความซับซ้อนสูง กับ สายพันธุ์ใหม่และการติดเชื้อซ้ำโควิดจะอยู่กับเรานานหลายปี ทำให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนอยู่แล้ว (หรือ "เลวร้าย") มากขึ้นไปอีก

อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เห็นความเป็นผู้นำจากรัฐบาลท้องถิ่น รัฐและเขตปกครอง และรัฐบาลกลางในประเด็นนี้

ชุมชนผู้ด้อยโอกาส (โดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด) ยังไม่ได้รับการระดม เพื่อระบุและจัดการกับปัญหาในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวจากโควิด-XNUMX มากที่สุด นโยบายในการจัดการกับผลกระทบที่ไม่สมส่วนยังไม่ได้รับการพัฒนา

การกระทำทั้งสามนี้จะส่งผลอย่างมีความหมายต่อความเท่าเทียมทางสุขภาพสำหรับทุกคนที่ติดเชื้อโควิดเป็นเวลานาน

1. วัดและติดตามปัญหา

เราต้องการข้อมูลคุณภาพสูงอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับ COVID ที่ยาวนานเพื่อทำความเข้าใจวิถีและระยะเวลาของการฟื้นตัว และการพึ่งพาอาศัยกันกับปัจจัยทางสังคมของสุขภาพ เช่น อาศัยอยู่ในชนบท/ออสเตรเลียห่างไกล หรือการว่างงาน

การลงทุนในการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายสำหรับชุมชนที่ต้องการมากที่สุด

2. ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง

แนวทางการลดผลกระทบต่อ COVID ในระยะยาวหรือความเสียเปรียบที่กำหนดเป้าหมายด้านเดียวของตัวตนของใครบางคนจะไม่ทำงาน

นั่นก็เพราะว่าอาการของ COVID ที่ยาวนานนั้นส่งผลกระทบได้หลายอย่างและหลากหลาย ระบบร่างกายทั้งหมด. ผู้คนอาจประสบกับความเสียเปรียบหลายชั้น ดังนั้นแนวทาง "ทางแยก" จะรับทราบว่าปัจจัยต่างๆ เช่น สุขภาพ ความยากจน เพศ หรือสถานะวีซ่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

3. ทำงานกับชุมชนผู้ด้อยโอกาส

ชุมชนที่ด้อยโอกาสคือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-XNUMX ที่ยาวนานที่สุด ดังนั้นนโยบายใด ๆ จะต้องได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย

คนรู้อะไร ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ จะทำงานได้ดีที่สุด (หรือล้มเหลว) ในชุมชนของพวกเขา ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องมีข้อมูลนี้หากเราต้องการปรับปรุงอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับผู้เขียน

สนทนาแดเนียล ฮิตช์, อาจารย์อาวุโสด้านกิจกรรมบำบัด, Deakin University; อารยติ ยศธนา, นักวิจัย, ศูนย์การดูแลสุขภาพและความเท่าเทียมเบื้องต้น และ เพื่อนเยี่ยมเยียน คณะสังคมศาสตร์ UNSW ซิดนีย์และ เอเวอลีน เดอ หลิว, ศาสตราจารย์, UNSW ซิดนีย์

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

ทุนในปกแข็งศตวรรษที่ XNUMX โดย Thomas PikettyIn เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

โชคชะตาของธรรมชาติ: ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างไรด้วยการลงทุนในธรรมชาติ โดย Mark R. Tercek และ Jonathan S. Adamsธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

เกินความชั่วร้ายในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99% โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้