การคิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เราต้องการสำหรับการกู้คืน

การคิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เราต้องการสำหรับการกู้คืน Coronavirus Tatiana Gordievskaia / Shutterstock.com

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรียกร้องให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจาก coronavirus “การล็อกดาวน์ครั้งใหญ่” วลีนี้เลียนแบบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1920 และภาวะถดถอยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตการเงินโลกในปี 2007-08 แต่ในขณะที่กำลังพยายามรักษาความสอดคล้องทางภาษาในการตั้งชื่อวิกฤตการณ์ในปัจจุบันว่า Great Lockdown คำนี้ทำให้เข้าใจผิด

Great Lockdown ชี้ให้เห็นว่าต้นเหตุของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันอยู่ในผลกระทบเชิงลบของการระบาดใหญ่ แต่ขอบเขตของอาการป่วยไข้ทางเศรษฐกิจไม่สามารถนำมาประกอบกับ coronavirus เพียงอย่างเดียวได้

อัตราการว่างงานที่สูงเป็นประวัติการณ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมากเป็นผลโดยตรงจากการเลือกนโยบายซึ่งส่งเสริมโดยกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบงำซึ่งโลกมีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ซึ่งกล่าวว่า ตลาดเสรี เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบชีวิตทางเศรษฐกิจของเรา มัน ส่งเสริมผลประโยชน์ของภาคการเงิน, ท้อแท้การลงทุนและ ทำให้ความสามารถของภาครัฐอ่อนแอลง เพื่อรับมือกับโรคระบาด

การฟื้นตัวของ coronavirus ในอนาคตต้องใช้วิธีการคิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่ – วิธีหนึ่งที่ทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมอยู่เหนือความสำเร็จส่วนบุคคลและท้าทายโดยพื้นฐานสิ่งที่มีคุณค่าและให้ผลตอบแทนทางการเงินจากเศรษฐกิจ

นโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบันมีรากฐานมาจากความคิดของทศวรรษ 1980 ซึ่ง บานในทศวรรษ 1990. โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าในระยะสั้น เศรษฐกิจมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ของตลาด ความไม่สมบูรณ์เหล่านี้อาจนำไปสู่วิกฤตหากเกิดผลกระทบจากภายนอก เช่น การระบาดใหญ่ทั่วโลก เนื่องจากรายได้ การใช้จ่าย และระดับการผลิตในระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด และพนักงานจำนวนมากถูกเลิกจ้างกะทันหัน

แต่กระบวนทัศน์นี้เชื่อว่าความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวแก้ไขได้ง่ายด้วยการแทรกแซงของรัฐบาลชั่วคราว ถือว่าคนส่วนใหญ่ทำ การตัดสินใจที่ "มีเหตุผล" ตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเศรษฐกิจ ดังนั้นการใช้จ่ายของรัฐบาลที่จำกัดและการปรับอัตราดอกเบี้ยสามารถทำให้ตลาดกลับสู่ภาวะปกติได้ ในระยะยาว สิ่งนี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ดี ซึ่งทุกคนที่ต้องการทำงานก็สามารถหางานทำได้อีกครั้ง

แนวคิดเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและมีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดเหนือนโยบายเศรษฐกิจในประเทศทุนนิยมตั้งแต่ทศวรรษ 1980 การควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้กลายเป็น นโยบายเศรษฐกิจที่มีความสำคัญสูงสุดในทศวรรษที่ผ่านมา. มันมาก่อนเป้าหมายนโยบายอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทางสังคมและความยั่งยืน

เศรษฐศาสตร์กระแสหลักเชื่อว่าการใช้จ่ายภาครัฐที่มากเกินไปในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา หรือโครงการระยะยาว เช่น พลังงานหมุนเวียน ส่งผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากไม่มีอิทธิพลเหนือระดับการว่างงานและ GDP ในระยะยาว แต่จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ

วิกฤตไม่พลิกผัน

กระบวนทัศน์ที่ครอบงำนี้กำหนดว่ารัฐบาลจะเข้าแทรกแซงใน "เวลาที่ไม่ปกติ" เท่านั้น เช่น ตามหลังวิกฤตการเงินโลกและตอนนี้ในช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ ผู้กำหนดนโยบายได้อัดฉีดเงินหลายพันล้านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของรัฐบาลที่สูงขึ้น ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ และการซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่ผ่านโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ

แต่จากประสบการณ์ในทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเรื่องยากที่จะกล่าวว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นผิดปกติอย่างแท้จริง เศรษฐศาสตร์แบบเฮเทอโรดอกซ์ซึ่งเป็นแนวทางเศรษฐศาสตร์ที่ฉันสังกัดกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจคือ ลักษณะโดยธรรมชาติของระบบทุนนิยม.

กระบวนทัศน์ที่โดดเด่นรอดพ้นจากภาวะถดถอยครั้งใหญ่ การใช้จ่ายภาครัฐบางส่วนได้รับอนุญาตให้กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤต แต่แล้วในปี 2010 สิ่งนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยความเข้มงวดกว่าทศวรรษ ซึ่งมี ส่งผลเสียต่อสังคม. ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร การขาดเงินทุนเป็นเวลาหลายปีทำให้ NHS ไม่สามารถรับมือได้ รับมือโรคระบาด.

การคิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เราต้องการสำหรับการกู้คืน Coronavirus หลายปีของการลดการใช้จ่ายสาธารณะก่อนเกิด coronavirus Ink Drop / Shutterstock.com

เช่นเดียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2007 การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสได้เปิดเผยความขัดแย้งของระบบเศรษฐกิจขั้นสูงของเราที่นำไปสู่วิกฤต หนี้ภาคเอกชน รายได้ต่อเนื่องและความไม่เท่าเทียมกันของความมั่งคั่ง การพึ่งพาตลาดแรงงานในรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ปลอดภัย ความชุกของผู้ขายน้อยรายที่มีตลาดควบคุมเพียงไม่กี่แห่ง – coronavirus ไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจของเรา แต่เป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยา

แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าการระบาดใหญ่จะกระตุ้นวิธีคิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่หรือไม่ ดูเหมือนว่าโคโรนาไวรัสจะเข้ากับคำบรรยายกระแสหลักเกี่ยวกับวิกฤตที่เกิดจาก “ความตื่นตระหนกจากภายนอก” ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและการทำงานของเศรษฐกิจเอง

แต่สาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้วิกฤตครั้งนี้รุนแรงมาก เช่น ความไม่เท่าเทียมกัน การจ้างงานที่ไม่ปลอดภัย การกระจุกตัวของตลาด ล้วนเป็นผลโดยตรงของแนวทางหลักในการคิดและนโยบายทางเศรษฐกิจ การฟื้นตัวที่ซบเซาหลังจากภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2007 ปรากฏชัดใน ปัญหาผลผลิตอย่างต่อเนื่อง, อัตราการเติบโตต่ำ, ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ และเพิ่มขึ้น ความแตกต่างด้านความมั่งคั่ง ในหลายประเทศที่มีรายได้สูงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความไร้ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจที่มีอำนาจเหนือกว่า

โอกาสพิเศษ

เราเผชิญกับโอกาสพิเศษในการคิดทบทวนการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจโดยพื้นฐานและแนวคิดที่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้ การตอบสนองต่อการระบาดใหญ่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีวิธีการลงทุนด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา และการวิจัย และเพื่อสนับสนุนคนงานและธุรกิจขนาดย่อม นโยบายเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากบรรลุความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งเพิ่มระดับการใช้จ่ายของภาคเอกชนและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จุดเหล่านี้ ได้รับการเน้นย้ำมานานแล้วโดยนักเศรษฐศาสตร์นอกรีต. การใช้จ่ายของรัฐบาลในโครงการลงทุนภาครัฐและบริการสาธารณะมากขึ้น รวมถึงการกำกับดูแลให้มากขึ้นว่ากิจกรรมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างไร จะต้องเป็นจุดสนใจในอนาคต

เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหลังการระบาดใหญ่ เราต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนผลกำไรส่วนตัว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ในขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัว การอภิปรายเกี่ยวกับการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้นควรได้รับการสนับสนุนทางการเงินนอกเหนือไปจาก "ไม่มีทางเลือกอื่น” มุมมองของนโยบายเศรษฐกิจ พวกเขาต้องพิจารณาถึงแนวทางที่แตกต่างในการ หนี้สาธารณะ, การเก็บภาษี, นโยบายการเงินสีเขียวและการจัดการ เงินเฟ้อ.สนทนา

เกี่ยวกับผู้เขียน

Hanna Szymborska อาจารย์อาวุโสด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซิตี้

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

ทุนในปกแข็งศตวรรษที่ XNUMX โดย Thomas PikettyIn เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

โชคชะตาของธรรมชาติ: ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างไรด้วยการลงทุนในธรรมชาติ โดย Mark R. Tercek และ Jonathan S. Adamsธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

เกินความชั่วร้ายในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99% โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้คุณอาจจะชอบ

ติดตาม InnerSelf บน

ไอคอน Facebookไอคอนทวิตเตอร์ไอคอน YouTubeไอคอน instagramไอคอน pintrestไอคอน RSS

 รับล่าสุดทางอีเมล

นิตยสารรายสัปดาห์ แรงบันดาลใจทุกวัน

ภาษาที่ใช้ได้

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

เสียงภายใน

จันทรุปราคา 12 พฤษภาคม 2022
ภาพรวมโหราศาสตร์และดวงชะตา: 23 - 29 พฤษภาคม 2022
by แพม ยังฮันส์
วารสารโหราศาสตร์รายสัปดาห์นี้อิงตามอิทธิพลของดาวเคราะห์ และนำเสนอมุมมองและ...
05 21 สร้างจินตนาการใหม่ในช่วงเวลาอันตราย 5362430 1920
ตอกย้ำจินตนาการในช่วงเวลาอันตราย
by เนเชอเรซ่า กาเบรียล เครม
ในโลกที่มักดูเหมือนตั้งใจจะทำลายตัวเอง ฉันพบว่าตัวเองกำลังดูแลความงาม -- แบบ...
กลุ่มคนหลายเชื้อชาติยืนถ่ายรูปหมู่
เจ็ดวิธีที่คุณสามารถแสดงความเคารพต่อทีมที่หลากหลายของคุณ (วิดีโอ)
by Kelly McDonald
ความเคารพมีความหมายอย่างลึกซึ้ง แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการให้ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถสาธิตได้ (และ...
ช้างกำลังเดินอยู่หน้าพระอาทิตย์ตกดิน
ภาพรวมโหราศาสตร์และดวงชะตา: 16 - 22 พฤษภาคม 2022
by แพม ยังฮันส์
วารสารโหราศาสตร์รายสัปดาห์นี้อิงตามอิทธิพลของดาวเคราะห์ และนำเสนอมุมมองและ...
ภาพของ Leo Buscaglia จากปกหนังสือของเขา: Living, Loving and Learning
วิธีเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนในไม่กี่วินาที
by จอยซ์ วิสเซลล์
ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อมีคนเอาวินาทีนั้นมาชี้ให้เห็นความงามของฉัน
ภาพถ่ายรวมของจันทรุปราคาเต็มดวง
ภาพรวมโหราศาสตร์และดวงชะตา: 9 - 15 พฤษภาคม 2022
by แพม ยังฮันส์
วารสารโหราศาสตร์รายสัปดาห์นี้อิงตามอิทธิพลของดาวเคราะห์ และนำเสนอมุมมองและ...
05 08 พัฒนาความคิดเห็นอกเห็นใจ 2593344 เสร็จสมบูรณ์
การพัฒนาการคิดเห็นอกเห็นใจต่อตนเองและผู้อื่น
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
เวลาคนพูดถึงความเห็นอกเห็นใจ ส่วนใหญ่จะหมายถึงการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น...เพื่อ...
หนุ่มสาวคู่หนึ่งสวมหน้ากากอนามัยยืนบนสะพาน
สะพานแห่งการรักษา: เรียน โคโรนาไวรัส...
by ลอร่า อาเวอร์ซาโน
การระบาดใหญ่ของ Coronavirus เป็นตัวแทนของกระแสในทรงกลมกายสิทธิ์และทางกายภาพของเราที่ ...
รับรู้และฝึกฝนด้วยความเต็มใจ
รับรู้และฝึกฝนด้วยความเต็มใจ
by ลินดาคาร์โรลล์
แนวความคิดของความเต็มใจเป็นเหมือนความรัก เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วไป เราอาจทำงาน...
กลุ่มคนกำลังล่องแก่งในแพ
พลังแห่งความไร้อำนาจ: ขี่กระแสน้ำแห่งชีวิต
by แบร์รี่วิสเซล
สิ่งที่ได้ผลจริงๆ คือ การยอมรับในความไร้อำนาจ ความไร้อำนาจของตัวเอง ที่ฉันมี...
คุณสามารถเติบโตเหนือเหยื่อเพื่อเติมเต็มโชคชะตาของคุณ
คุณสามารถเติบโตเหนือเหยื่อเพื่อเติมเต็มโชคชะตาของคุณ
by อลันโคเฮน
แอนเดรียแต่งงานมาแล้วสี่ครั้งและหย่าสามครั้ง “ฉันไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นผู้แพ้สี่ครั้ง ฉัน…

อ่านมากที่สุด

ค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหา 5 25
ใช้โหราศาสตร์โหราศาสตร์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณทำหาย
by Alphee Lavoie
มีการโต้เถียงกันมากมายในหมู่นักโหราศาสตร์ว่าเวลาใด (และแม้แต่สถานที่) ที่จะ...
การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ 4 14
วิธีที่นกพื้นเมืองกลับมาสู่ป่าในเมืองที่ได้รับการฟื้นฟูของนิวซีแลนด์
by Elizabeth Elliot Noe, มหาวิทยาลัยลินคอล์นและคณะ
การทำให้เป็นเมืองและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อนกพื้นเมือง...
เรื่องราวของความทุกข์ทรมานและความตายเบื้องหลังการห้ามทำแท้งของไอร์แลนด์และการถูกกฎหมายที่ตามมา
เรื่องราวของความทุกข์ทรมานและความตายเบื้องหลังการห้ามทำแท้งของไอร์แลนด์และการถูกกฎหมายที่ตามมา
by Gretchen E. Ely มหาวิทยาลัยเทนเนสซี
หากศาลฎีกาสหรัฐคว่ำ Roe v. Wade คำตัดสินของ 1973 ที่ทำให้การทำแท้งถูกกฎหมายใน...
ประโยชน์ของน้ำเลมอน 4 14
น้ำมะนาวจะดีท็อกซ์หรือเติมพลังให้คุณหรือไม่?
by Evangeline Mantzioris มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย
หากคุณเชื่อว่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในโลกออนไลน์ การดื่มน้ำอุ่นกับน้ำมะนาว...
กลุ่มคนหลายเชื้อชาติยืนถ่ายรูปหมู่
เจ็ดวิธีที่คุณสามารถแสดงความเคารพต่อทีมที่หลากหลายของคุณ (วิดีโอ)
by Kelly McDonald
ความเคารพมีความหมายอย่างลึกซึ้ง แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการให้ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถสาธิตได้ (และ...
ความเชื่อทำให้มันเกิดขึ้น 4 11
การศึกษาใหม่พบว่าการเชื่อว่าคุณสามารถทำอะไรบางอย่างได้เชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
by Ziggi Ivan Santini, University of Southern Denmark และคณะ
อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจ เราพบว่า – ไม่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามของเราได้ดำเนินการกับ...
เกี่ยวกับการทดสอบ covid อย่างรวดเร็ว 5 16
การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วแม่นยำเพียงใด?
by Nathaniel Hafer และ Apurv Soni, UMass Chan Medical School
การศึกษาเหล่านี้กำลังเริ่มให้หลักฐานแก่นักวิจัยเช่นเราเกี่ยวกับวิธีการทดสอบเหล่านี้...
ความเศร้าบางอย่าง 5 21
ทำไมเราถึงร้องไห้เมื่อเราเหนื่อยหรือป่วย?
by Peggy Kern มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
น้ำตาทำหน้าที่ทางจิตวิทยาหลายอย่าง น้ำตาทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทางกายภาพของ...

ทัศนคติใหม่ - ความเป็นไปได้ใหม่

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | ตลาด InnerSelf
ลิขสิทธิ์© 1985 - 2021 InnerSelf สิ่งพิมพ์ สงวนลิขสิทธิ์.