ทำไมผู้แจ้งเบาะแสเทคโนโลยีรายใหญ่ถึงเป็นผู้หญิง?

ผู้แจ้งเบาะแสผู้หญิง 6 7
ทำไมผู้แจ้งเบาะแสเทคโนโลยีรายใหญ่ถึงเป็นผู้หญิง? ผู้แจ้งเบาะแสเทคโนโลยีรายใหญ่ส่วนใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นผู้หญิง Elke Meitzel / แหล่งที่มาของภาพผ่าน Getty Images

ผู้แจ้งเบาะแสที่มีชื่อเสียงจำนวนมากในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้ก้าวเข้าสู่ความสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ พวกเขาได้เปิดเผยแนวปฏิบัติขององค์กรที่ขัดขวางผลประโยชน์สาธารณะ: Frances Haugen เปิดเผย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลที่ Meta, Timnit Gebru และ Rebecca Rivers ท้าทาย Google บน จริยธรรม และ ปัญหา AIและ Janneke Parrish ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการทำงานที่เลือกปฏิบัติที่ Appleท่ามกลางคนอื่น ๆ

ผู้แจ้งเบาะแสเหล่านี้หลายคนเป็นผู้หญิง - ดูเหมือนมากกว่า สัดส่วนของผู้หญิงที่ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี. สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้แจ้งเบาะแสในด้านเทคโนโลยีมากกว่าหรือไม่ คำตอบสั้น ๆ คือ: “มันซับซ้อน”

สำหรับหลายๆ คน การแจ้งเบาะแสเป็นทางเลือกสุดท้ายในการให้สังคมจัดการกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในองค์กร หรืออย่างน้อยก็โดยผู้แจ้งเบาะแส กล่าวถึงสถานะองค์กร อำนาจ และทรัพยากรของผู้แจ้งเบาะแส การเปิดกว้าง การสื่อสาร และค่านิยมขององค์กรที่พวกเขาทำงาน และความหลงใหล ความคับข้องใจ และความมุ่งมั่นต่อปัญหาที่ต้องการแก้ไข ผู้แจ้งเบาะแสให้ความสำคัญกับความสนใจของสาธารณชนมากขึ้นหรือไม่? มีคุณธรรมมากขึ้น? มีอิทธิพลน้อยกว่าในองค์กรของพวกเขา? คำอธิบายที่เป็นไปได้เหล่านี้คือสาเหตุที่ผู้หญิงจำนวนมากชอบเป่านกหวีดเกี่ยวกับเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือไม่?

เพื่อตรวจสอบคำถามเหล่านี้ เรา a นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ นักสังคมวิทยาสำรวจธรรมชาติของการแจ้งเบาะแสเทคโนโลยีครั้งใหญ่ อิทธิพลของเพศ และนัยต่อบทบาทของเทคโนโลยีในสังคม สิ่งที่เราพบนั้นทั้งซับซ้อนและน่าสนใจ

นิทานเรื่องคุณธรรม

การแจ้งเบาะแสเป็นปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้ยาก เพราะการแจ้งเบาะแสต่อสาธารณะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น การแจ้งเบาะแสส่วนใหญ่เป็นความลับหรือไม่เปิดเผยตัว ในแง่ผิวเผิน แนวความคิดของผู้แจ้งเบาะแสหญิงนั้นเข้ากันได้ดีกับ เรื่องเล่าทั่วไป ว่าผู้หญิงเห็นแก่ผู้อื่นมากกว่า มุ่งความสนใจของส่วนรวมหรือคุณธรรมมากกว่าผู้ชาย

พิจารณาข้อโต้แย้งของสมาคมอธิษฐานหญิงแห่งรัฐนิวยอร์กรอบ ๆ ให้สิทธิสตรีชาวอเมริกันในการออกเสียงลงคะแนน ในช่วงปี ค.ศ. 1920: “โดยธรรมชาติและการฝึกฝนแล้ว ผู้หญิงเป็นแม่บ้าน ให้พวกเขามีส่วนร่วมในการดูแลทำความสะอาดของเมืองแม้ว่าพวกเขาจะแนะนำการทำความสะอาดบ้านเป็นครั้งคราวก็ตาม” กล่าวอีกนัยหนึ่ง การให้อำนาจแก่ผู้หญิงในการโหวตจะช่วย "ขจัด" ความยุ่งเหยิงที่ผู้ชายทำขึ้น

ไม่นานมานี้ มีการใช้ข้อโต้แย้งที่คล้ายคลึงกันในการย้ายไปยังการบังคับใช้การจราจรของผู้หญิงทุกคนในเมืองละตินอเมริกาบางแห่งภายใต้สมมติฐานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงไม่อนุญาติให้ติดสินบน. อันที่จริง สหประชาชาติเพิ่งระบุ การเสริมอำนาจระดับโลกของผู้หญิงเป็นกุญแจสำคัญในการลดการทุจริตและความไม่เท่าเทียมกัน ในเป้าหมายการพัฒนาโลก

มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตในระดับที่ต่ำกว่าในภาครัฐและภาคธุรกิจมากกว่าผู้ชาย ตัวอย่างเช่น การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ส่วนแบ่งของข้าราชการหญิงที่สูงขึ้น ในรัฐบาลทั่วโลก ทุจริตน้อยลง. ในขณะที่แนวโน้มนี้ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของรัฐบาลที่ทุจริตน้อยกว่าในการเลือกตั้งผู้หญิงบ่อยขึ้น การศึกษาเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่า สาเหตุโดยตรงของการเลือกผู้นำหญิง และในทางกลับกัน ลดการคอรัปชั่น.

การศึกษาทดลองและการสำรวจทัศนคติยังแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงมีจริยธรรมในการทำธุรกิจมากขึ้น กว่าพวกผู้ชายและการศึกษาหนึ่งเรื่องที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงระดับบริษัทจริงยืนยันว่าธุรกิจที่นำโดยผู้หญิงนั้นโดยตรง เกี่ยวข้องกับอัตราการติดสินบนที่ลดลง. สิ่งเหล่านี้น่าจะมาจากการขัดเกลาทางสังคมของชายและหญิงในบทบาททางเพศที่แตกต่างกันในสังคม

คำแนะนำ แต่ไม่มีข้อมูลที่ยาก

แม้ว่าผู้หญิงอาจถูกปลูกฝังให้ประพฤติตนมีจริยธรรมมากขึ้น แต่ก็ทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นผู้แจ้งเบาะแสมากกว่าจริงหรือไม่ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ที่รายงานการกระทำผิดกฎหมายนั้นเข้าใจยาก แต่นักวิชาการพยายามตอบคำถามด้วยการถามผู้คนเกี่ยวกับแนวทางการแจ้งเบาะแสในการสำรวจและในบทความสั้นๆ ในการศึกษาเหล่านี้ ผลกระทบทางเพศยังไม่เป็นที่แน่ชัด

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงเต็มใจรายงานการกระทำผิดมากกว่าผู้ชาย เมื่อพวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างเป็นความลับ. ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้แจ้งเบาะแสหญิงอาจต้องเผชิญกับอัตราที่สูงขึ้น แห่งการแก้แค้นมากกว่าผู้แจ้งเบาะแสชาย.

ในด้านเทคโนโลยี มีปัจจัยเพิ่มเติมในการเล่น ผู้หญิงมีบทบาทน้อยทั้งในด้านตัวเลขและในอำนาจขององค์กร “บิ๊กไฟว์” ในเทคโนโลยี – Google, Meta, Apple, Amazon และ Microsoft – ยังคงอยู่ ขาวมาก และชาย

ปัจจุบันผู้หญิงเป็นตัวแทน ประมาณ 25% ของพนักงานเทคโนโลยีและประมาณ 30% ของผู้บริหารระดับสูง. ปัจจุบันผู้หญิงมีจำนวนมากพอที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นโทเค็น แต่มักจะไม่มีสถานะภายในและทรัพยากรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พวกเขายังขาดอำนาจที่บางครั้งเสียหายเรียกว่า ช่องว่างโอกาสคอร์รัปชั่น.น่าสนใจ. ก่อนหน้านี้เธอได้รั่วไหลเอกสารภายในบริษัทเพื่อแสดงว่า Meta ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น AP Photo / Alex Brandon

เพื่อสาธารณประโยชน์

คนชายขอบบ่อยๆ ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของและการรวมเข้าด้วยกัน ในองค์กร ซับในสีเงินสำหรับการยกเว้นนี้คือคนเหล่านั้นอาจรู้สึกไม่ผูกพันที่จะก้าวเข้าสู่เส้นเมื่อเห็นการกระทำผิด จากทั้งหมดนี้มีแนวโน้มว่าการผสมผสานระหว่างการเข้าสังคมทางเพศและสถานะบุคคลภายนอกที่เป็นสตรีในเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะสร้างสถานการณ์ที่ ผู้หญิงดูเหมือนจะเป็นผู้แจ้งเบาะแสที่แพร่หลาย.

อาจเป็นไปได้ว่าการแจ้งเบาะแสในเทคโนโลยีเป็นผลมาจากพายุที่สมบูรณ์แบบระหว่างปัญหาทางเพศของสาขาและปัญหาผลประโยชน์สาธารณะ ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและสรุปผล และหากไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม คณะลูกขุนก็จะถูกตัดสินออกไป แต่ความแพร่หลายของผู้แจ้งเบาะแสผู้หญิงในเทคโนโลยีขนาดใหญ่นั้นเป็นสัญลักษณ์ของข้อบกพร่องทั้งสองนี้ และความพยายามของผู้แจ้งเบาะแสเหล่านี้มักมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มความหลากหลายและลดอันตรายที่เกิดจากเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสังคม

เทคโนโลยีแผ่ซ่านไปทั่วชีวิตของผู้คนมากกว่าภาคธุรกิจอื่นๆ เทคโนโลยีขนาดใหญ่สร้างเครื่องมือที่ผู้คนใช้ทุกวัน กำหนดข้อมูลที่ประชาชนใช้ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของผู้ใช้ และมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาว่าความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ความปลอดภัยและสวัสดิการได้รับการสนับสนุนหรือบ่อนทำลาย

ความซับซ้อน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่แพร่หลาย ทำให้ยากสำหรับสาธารณะในการวัดความเสี่ยงส่วนบุคคลและผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยี ไฟร์วอลล์วัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบงำชีวิตของผู้คน

ในทุกด้านในสังคมที่ต้องการความโปร่งใสและการมุ่งเน้นที่ความสนใจสาธารณะมากขึ้น เราเชื่อว่าความสำคัญเร่งด่วนที่สุดคือเทคโนโลยีขนาดใหญ่ สิ่งนี้ทำให้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของผู้แจ้งเบาะแสในปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียนสนทนา

Francine Berman, ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสาธารณะประโยชน์และศาสตราจารย์วิจัยข้าวสจ๊วต ยูแมสแอมเฮิร์สต์ และ เจนนิเฟอร์ ลุนด์ควิสต์ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยา ยูแมสแอมเฮิร์สต์

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

ทุนในปกแข็งศตวรรษที่ XNUMX โดย Thomas PikettyIn เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

โชคชะตาของธรรมชาติ: ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างไรด้วยการลงทุนในธรรมชาติ โดย Mark R. Tercek และ Jonathan S. Adamsธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

เกินความชั่วร้ายในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99% โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้คุณอาจจะชอบ

ติดตาม InnerSelf บน

ไอคอน Facebookไอคอนทวิตเตอร์ไอคอน YouTubeไอคอน instagramไอคอน pintrestไอคอน RSS

 รับล่าสุดทางอีเมล

นิตยสารรายสัปดาห์ แรงบันดาลใจทุกวัน

ภาษาที่ใช้ได้

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

บทความล่าสุด

อ่านมากที่สุด

มันคือโควิดหรืออุจจาระแห้ง 8 7
วิธีดูว่าเป็นโควิดหรือไข้ละอองฟาง
by ซามูเอล เจ. ไวท์ และฟิลิปป์ บี. วิลสัน
ด้วยสภาพอากาศที่อบอุ่นในซีกโลกเหนือ หลายๆ คนคงจะเป็นโรคภูมิแพ้เกสรดอกไม้…
นักเบสบอลผมขาว
เราจะแก่เกินไปได้ไหม
by แบร์รี่วิสเซล
เราทุกคนต่างรู้จักสำนวนที่ว่า "คุณแก่เท่าที่คุณคิดหรือรู้สึก" หลายคนยอมแพ้...
อัตราเงินเฟ้อทั่วโลก 8 1
อัตราเงินเฟ้อพุ่งไปทั่วโลก
by คริสโตเฟอร์ เดคเกอร์
ราคาผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้น 9.1% ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งสูงที่สุดในสี่...
ไม้ปราชญ์ ขนนก และตาข่ายดักฝัน
การทำความสะอาด การต่อสายดิน และการปกป้อง: แนวทางปฏิบัติพื้นฐานสองประการ
by MaryAnn DiMarco
หลายวัฒนธรรมมีพิธีชำระล้างตามพิธีกรรม ซึ่งมักทำด้วยควันหรือน้ำ เพื่อช่วยขจัด...
เปลี่ยนใจคน 8 3
ทำไมจึงยากที่จะท้าทายความเชื่อผิดๆ ของใครบางคน
by Lara Millman
คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาได้รับความเชื่อโดยใช้มาตรฐานที่สูงของความเป็นกลาง แต่ล่าสุด…
เอาชนะความเหงา 8 4
4 วิธีในการกู้คืนจากความเหงา
by มิเชล เอช ลิม
ความเหงาไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นอารมณ์ความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์ แต่เมื่อละเลยหรือไม่ได้ผล...
ลูกที่เจริญรุ่งเรืองจากการเรียนออนไลน์ 8 2
เด็กบางคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร
by แอน เบิร์ก
แม้ว่าสื่อต่างๆ มักจะรายงานเกี่ยวกับแง่ลบของการเรียนออนไลน์ แต่นี่ไม่ใช่...
โควิดและผู้สูงอายุ 8 3
โควิด: ฉันยังต้องระวังคนในครอบครัวที่แก่กว่าและอ่อนแอแค่ไหน?
by Simon Kolstoe
เราทุกคนต่างเบื่อหน่ายกับโควิด และบางทีก็กระตือรือร้นที่จะไปเที่ยวพักผ่อนช่วงฤดูร้อน ออกสังคมและ...

ทัศนคติใหม่ - ความเป็นไปได้ใหม่

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | ตลาด InnerSelf
ลิขสิทธิ์© 1985 - 2021 InnerSelf สิ่งพิมพ์ สงวนลิขสิทธิ์.