เหตุใดการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราวัดความก้าวหน้าจึงเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดของมนุษย์

วิธีวัดความก้าวหน้าของมนุษย์ 8 20
 'สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่า': Robert Kennedy เยี่ยมชมโครงการอ่านหนังสือภาคฤดูร้อนที่ Harlem, 1963 Alamy

เป็นเรื่องแปลกที่ประวัติศาสตร์ในวันแรกของการหาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่โชคร้ายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 1968 โรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี เลือกที่จะพูดคุยกับผู้ฟังเกี่ยวกับ ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ* (GDP) – ตัวบ่งชี้พาดหัวข่าวของโลกเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ดูเหมือนแปลกที่แม้พลังของคำพูดที่เป็นสัญลักษณ์นั้น การเติบโตใน จีดีพี ยังคงเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ ความสำเร็จทางเศรษฐกิจวัดจากมัน นโยบายของรัฐบาลได้รับการประเมินโดยมัน การอยู่รอดทางการเมืองแขวนอยู่บนมัน

สุนทรพจน์ของเคนเนดีเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ มันถูกอ้างโดยประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และผู้ได้รับรางวัลโนเบล ทว่าจีดีพีเองก็ยังคงอยู่มาจนบัดนี้ไม่มากก็น้อยไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ท่ามกลางความกังวลที่มากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความล้มเหลวของเศรษฐกิจของประเทศในการจัดการกับภัยคุกคามหลายประการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น การจ้างงานที่ไม่ปลอดภัย และระดับความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มมากขึ้น ความจำเป็นในการกำหนดและวัดความก้าวหน้าในแนวทางที่แตกต่างออกไปในตอนนี้นั้นไม่สามารถโต้แย้งได้ มันเป็นเรื่องเร่งด่วน

สินค้า สิ่งไม่ดี และสิ่งที่ขาดหายไป

พูดง่ายๆ คือ GDP เป็นหน่วยวัดขนาดเศรษฐกิจของประเทศ: ผลิตได้เท่าไร หารายได้เท่าไร และใช้จ่ายไปกับสินค้าและบริการทั่วประเทศเป็นจำนวนเท่าใด ยอดรวมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์หรือยูโร หยวนหรือเยน จะถูกปรับสำหรับการขึ้นราคาทั่วไปใดๆ เพื่อเป็นตัววัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ "ที่แท้จริง" เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อรัฐบาลใช้นโยบายเพื่อไล่ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ นี่คือวิธีการประเมินนโยบายเหล่านั้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1953 GDP เป็นตัวชี้วัดหลักที่ซับซ้อน ระบบบัญชีของชาติ ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ บัญชีเหล่านี้พัฒนาขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความจำเป็นในการพิจารณาว่ารัฐบาลต่างๆ จะสามารถใช้จ่ายในความพยายามทำสงครามได้มากเพียงใด

แต่ในการวัดมูลค่าทางการเงินของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ GDP สามารถรวมเอา "สิ่งไม่ดี" หลายอย่างที่ลดทอนคุณภาพชีวิตของเราได้ สงคราม มลพิษ อาชญากรรม การค้าประเวณีความแออัดของการจราจร ภัยพิบัติ เช่น ไฟป่า และการทำลายธรรมชาติ ล้วนส่งผลดีต่อ GDP ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

ในเวลาเดียวกัน มีหลายแง่มุมในชีวิตของเราที่หายไปจากเรื่องราวทั่วไปนี้ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมของเรา เงินสมทบจากงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง แรงงานของผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุที่บ้านหรือในชุมชน การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณค่าของข้อมูลและบริการดิจิทัลมากมาย

สิ่งที่อยู่นอกตลาด ซึ่งรวมถึงบริการสาธารณะที่ได้รับทุนจากการเก็บภาษี ยังคงไม่ถูกวัดในตัวชี้วัดของการแลกเปลี่ยนทางการเงิน เคนเนดีพูดตรงไปตรงมา: “[GDP] วัดทุกอย่างในระยะสั้น ยกเว้นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุ้มค่า”

เป็นความรู้สึกที่ก้องกังวานในครึ่งศตวรรษต่อมา ในการเผชิญหน้าที่โดดเด่นระหว่างการอภิปราย Brexit นักวิชาการชาวอังกฤษรายหนึ่งกำลังพยายามสื่อให้ที่ประชุมสาธารณะทราบถึงอันตรายของการออกจากสหภาพยุโรป ผลกระทบต่อจีดีพีจะทำให้เงินออมน้อยลงจากการมีส่วนร่วมของสหราชอาณาจักรในงบประมาณของสหภาพยุโรป เขากล่าวกับผู้ชม “นั่นคือ GDP ของคุณ!” ตะโกน ผู้หญิงคนหนึ่งในฝูงชน “มันไม่ใช่ของเรา”

ความรู้สึกของตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้สัมผัสกับความเป็นจริงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีแรงผลักดันในการปฏิรูป เมื่อ GDP ปกปิดความแตกต่างที่สำคัญระหว่างคนรวยที่สุดกับคนจนที่สุดในสังคม ย่อมพูดถึงโอกาสสำหรับคนธรรมดาเพียงเล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่มีเหตุผลอื่นด้วยสำหรับการเปลี่ยนใจที่เกิดขึ้น การแสวงหาการเติบโตของ GDP เป็นเป้าหมายเชิงนโยบาย และผลกระทบที่มีต่อรัฐบาล ธุรกิจ และการตัดสินใจส่วนบุคคล ได้มาพร้อมกับความหายนะที่เพิ่มขึ้นของโลกธรรมชาติ การสูญเสียป่าไม้และแหล่งที่อยู่อาศัย ความไม่มั่นคงของสภาพอากาศ และใกล้- การล่มสลายของตลาดการเงินโลก ในเวลาเดียวกัน GDP ได้กลายเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของสังคมที่ไม่ดี

ความดื้อรั้นเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้า แม้จะมีข้อจำกัดที่รู้จักกันดีเหล่านี้ เกิดขึ้นจากปัจจัยที่อยู่บนมือข้างหนึ่งคือเทคโนแครต และในอีกแง่สังคมวิทยา ในฐานะที่เป็นตัวชี้วัดหลักในระบบบัญชีระดับประเทศที่ซับซ้อน GDP มีความสะดวกทางเทคโนโลยีและความสง่างามในการวิเคราะห์ที่ยังคงไม่มีใครเทียบได้จากมาตรการทางเลือกมากมาย อำนาจหน้าที่ของมันเกิดขึ้นจากความสามารถในการเป็นตัววัดผลผลิต การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค และรายได้ในระบบเศรษฐกิจพร้อมๆ กัน

แม้จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนนี้ แต่ก็ยังมีความเรียบง่ายที่หลอกลวงของตัวเลขพาดหัวเดียวซึ่งดูเหมือนจะเปรียบเทียบได้โดยตรงทุกปีและข้ามประเทศโดยอิงจากแนวคิดง่ายๆ (หากไม่เพียงพอ) ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นจำเป็นต้องนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การรวมอำนาจทางเทคนิคและประโยชน์ทางการเมืองของแนวคิดนี้ได้นำไปสู่ ​​"การพึ่งพาเส้นทาง" และรูปแบบของการล็อคอินทางสังคมที่ยากต่อการจัดการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ลองนึกถึงการเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นเหมือนกับการเปลี่ยนจากการขับรถชิดซ้ายไปชิดขวาของถนน

แต่สิ่งที่เราวัดมีความสำคัญ และในขณะที่เรากำลังยุ่งอยู่กับการมองไปผิดทาง อย่างที่เคนเนดีชี้ให้เห็น สิ่งเลวร้ายอาจเกิดขึ้นได้ การรณรงค์หาเสียงของเคนเนดี – และการวิพากษ์วิจารณ์จีดีพีของเขา – ถูกตัดขาดอย่างโหดร้ายเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 1968 เมื่อเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนของฆาตกร กว่าครึ่งศตวรรษต่อมา การเรียกร้องการปฏิรูปวิธีที่เราประเมินความก้าวหน้า (หรือการขาดหายไป) ของเขาไม่เคยแข็งแกร่งกว่านี้

ปัญหากับ GDP: ข้อบกพร่องทางประวัติศาสตร์

วิธีที่สังคมเข้าใจและวัดความก้าวหน้าได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา การวัด "เศรษฐกิจ" โดยรวมเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างทันสมัยในศตวรรษที่ 20 โดยเริ่มจากความพยายามของนักสถิติและนักเศรษฐศาสตร์ เช่น Colin Clark และ Simon Kuznets ในช่วงทศวรรษที่ 1920 และ 1930 เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางการเงินและภาวะซึมเศร้า

Kuznets ตอนนี้เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับ .ของเขา เส้นโค้ง อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง GDP กับความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรวัดสวัสดิการทางเศรษฐกิจมากกว่าแค่กิจกรรม ตัวอย่างเช่น เขาโต้เถียงเรื่องการละเว้นรายจ่ายที่ไม่จำเป็น แทนที่จะเป็นบริการหรือสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการอย่างจริงจัง เช่น การใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศ

อย่างไรก็ตาม สงครามโลกครั้งที่สองมาทันและซึมซับแนวคิดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสวัสดิการทางเศรษฐกิจเพียงมาตรการเดียว ส่งผลให้สิ่งแรกๆ กลายเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสมัยใหม่ (GNP) แล้วก็ GDP ความจำเป็น – กำหนดไว้ในด้านพันธมิตรโดย John Maynard Keynes ในจุลสารปี 1940 วิธีชำระค่าสงคราม – กำลังวัดความสามารถในการผลิต และการบริโภคที่ลดลงจำเป็นต้องมีทรัพยากรเพียงพอเพื่อรองรับความพยายามทางทหาร สวัสดิการทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาในยามสงบ

ไม่น่าแปลกใจเลยที่นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันและอังกฤษ เช่น มิลตัน กิลเบิร์ต เจมส์ มี้ด และริชาร์ด สโตน เป็นผู้นำในการจัดประมวลคำจำกัดความทางสถิติเหล่านี้ผ่านองค์การสหประชาชาติ และกระบวนการในการยอมรับและกำหนดคำจำกัดความอย่างเป็นทางการในระบบบัญชีระดับชาติ (SNA) คือ ยังคงอยู่ในสถานที่วันนี้ อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยที่สุดในช่วงทศวรรษที่ 1940 ความไม่เพียงพอที่สำคัญบางประการของทั้ง SNA และ GDP เป็นที่ทราบและถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง

อันที่จริง นานมาแล้วในปี 1934 Margaret Reid ได้ตีพิมพ์หนังสือของเธอ เศรษฐศาสตร์การผลิตในครัวเรือนซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการรวมงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างไว้ในบ้านเมื่อคิดถึงกิจกรรมที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

คำถามที่ว่าการวัดผลครัวเรือนและนอกระบบนั้นถูกถกเถียงกันในช่วงทศวรรษ 1950 หรือไม่ และอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มากขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำ แต่ถูกละเว้นไปจนกระทั่งบางประเทศ รวมทั้งสหราชอาณาจักร เริ่มสร้าง บัญชีดาวเทียมในครัวเรือน ราวปี 2000 การละเว้นงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หมายความว่า การเติบโตของผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของสหราชอาณาจักรระหว่างปี 1960 ถึง 1980 นั้นพูดเกินจริงไป เนื่องจากส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็น รวมผู้หญิงจำนวนมากขึ้นในการทำงานที่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้การบริจาคไม่เคยปรากฏให้เห็นในตัวชี้วัด GDP ของประเทศ

ความล้มเหลวของ GDP ที่มีมาช้านานและเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางอีกประการหนึ่งนั้นไม่รวมถึงปัจจัยภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมและการหมดสิ้นของทุนทางธรรมชาติ ตัวชี้วัดนี้พิจารณาไม่ครบถ้วนสำหรับกิจกรรมมากมายที่ไม่มีราคาตลาด และละเว้นค่าใช้จ่ายทางสังคมเพิ่มเติมของมลพิษ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ยิ่งไปกว่านั้น การพร่องหรือการสูญเสียทรัพย์สิน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ (หรืออาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่สูญเสียไปจากภัยพิบัติ) จะช่วยเพิ่ม GDP ในระยะสั้น เนื่องจากทรัพยากรเหล่านี้ถูกใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือเนื่องจากมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นหลังจากภัยพิบัติ ทว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสระยะยาวจะไม่ถูกนับ ข้อบกพร่องใหญ่นี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาของสิ่งพิมพ์หลักเช่น 1972 ข้อ จำกัด ในการรายงานการเติบโต จากสโมสรโรมและปีค.ศ. 1987 รายงาน Brundtland จากคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

เช่นเดียวกับกิจกรรมในครัวเรือนและนอกระบบ ล่าสุดมีความก้าวหน้าในการบัญชีเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยการพัฒนาของ ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) และเผยแพร่สถิติปกติ (แต่แยกต่างหาก) เกี่ยวกับทุนธรรมชาติในหลายประเทศ ดิ UK เป็นผู้บุกเบิกในด้านนี้อีกครั้งในขณะที่ สหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศ ก็จะเริ่มปฏิบัติตามแนวทางนี้เช่นกัน

ความท้าทายใหม่ต่อมูลค่า GDP

ความล้มเหลวอื่น ๆ ที่ไม่ชัดเจนของ GDP ได้กลายเป็นที่เด่นชัดมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ การแปลงสภาพเป็นดิจิทัลของเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนจำนวนมากใช้เวลาทั้งวันทำงานและพักผ่อน และวิธีที่ธุรกิจจำนวนมากดำเนินการ แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังไม่ปรากฏให้เห็นในสถิติอย่างเป็นทางการ

การวัดนวัตกรรมเป็นเรื่องยุ่งยากเสมอ เนื่องจากสินค้าใหม่หรือคุณภาพที่ปรับปรุงแล้วจำเป็นต้องรวมเข้ากับราคาและปริมาณที่สังเกตได้ และตัวชี้วัดสำหรับหน่วยของซอฟต์แวร์หรือการให้คำปรึกษาด้านการจัดการคืออะไร แต่ตอนนี้ยากขึ้นเพราะบริการดิจิทัลจำนวนมาก "ฟรี" ณ จุดใช้งาน หรือมีคุณลักษณะของสินค้าสาธารณะที่คนจำนวนมากสามารถใช้พร้อมกันได้ หรือจับต้องไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องสงสัยเลย ข้อมูลจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทที่รู้วิธีใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับปรุงบริการและผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่คุณค่าของชุดข้อมูลหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับต่อสังคมควรเป็นอย่างไร (เมื่อเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่) ประมาณ?

ผลงานล่าสุด การดูราคาบริการโทรคมนาคมในสหราชอาณาจักรได้ประมาณการว่าการเติบโตของผลผลิตในภาคส่วนนี้ตั้งแต่ปี 2010 อยู่ในช่วงใดก็ได้จาก ประมาณ 0% ถึง 90%ขึ้นอยู่กับวิธีที่ดัชนีราคาใช้ในการแปลงราคาตลาดเป็นราคาจริง (ปรับอัตราเงินเฟ้อ) คำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้ข้อมูลที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเรา ในทำนองเดียวกัน ไม่ชัดเจนว่าจะรวมการค้นหา "ฟรี" ที่ได้รับทุนสนับสนุนการโฆษณา สกุลเงินดิจิทัล และ NFTS ในกรอบการวัด โชว์รูมชั่วคราวของ Banksy ศิลปินข้างถนนวิจารณ์สังคมโลกในลอนดอนใต้ ตุลาคม 2019 Shutterstock

ข้อจำกัดที่สำคัญของ GDP โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการใช้เป็นตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าทางสังคมคือไม่มีบัญชีที่เป็นระบบเกี่ยวกับการกระจายรายได้ เป็นไปได้อย่างยิ่งที่จีดีพีเฉลี่ยหรือโดยรวมจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าสัดส่วนที่มีนัยสำคัญของประชากรพบว่าตนเองแย่ลง

รายได้สามัญได้ชะงักงันหรือลดลงในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในสังคมจะมีฐานะร่ำรวยขึ้นก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น Thomas Piketty และเพื่อนร่วมงานของเขา ได้แสดงให้เห็นว่าในช่วงระหว่างปี 1980 ถึง 2016 สังคมด้านบน 0.001% มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 6% ต่อปี รายได้สำหรับคนจน 5% ของสังคมลดลงตามความเป็นจริง

จากหลายประเด็นเหล่านี้ อาจดูน่าประหลาดใจที่การโต้วาทีเกี่ยวกับ “นอกเหนือจาก GDP” เป็นเพียงตอนนี้ – อาจ – เปลี่ยนเป็นการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนกรอบสถิติอย่างเป็นทางการ แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งคือการเพิ่มจำนวนตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางเลือก

ไม่ว่าจะเป็นดัชนีเดียวที่รวมตัวบ่งชี้หรือแดชบอร์ดต่างๆ ที่แสดงเมตริกที่หลากหลาย ดัชนีเหล่านี้เป็นดัชนีเฉพาะกิจและหลากหลายเกินกว่าจะสร้างฉันทามติเกี่ยวกับวิธีวัดความก้าวหน้าระดับโลกแบบใหม่ มีเพียงไม่กี่แห่งที่ให้กรอบการทำงานทางเศรษฐกิจสำหรับการพิจารณาการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวบ่งชี้ที่แยกจากกัน หรือแนวทางในการตีความตัวบ่งชี้ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ มีข้อมูลกว้างๆ แต่เพื่อเป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการ สิ่งนี้ไม่สามารถแข่งขันกับความชัดเจนของสถิติ GDP เดียวได้

การวัดทางสถิติเป็นเหมือนมาตรฐานทางเทคนิค เช่น แรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายไฟฟ้าหรือกฎทางหลวงของรหัสทางหลวง: มาตรฐานหรือคำจำกัดความที่ใช้ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจเห็นด้วยกับความต้องการที่จะก้าวไปไกลกว่าจีดีพี แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีข้อตกลงที่เพียงพอเกี่ยวกับสิ่งที่ "อยู่เหนือ" จริง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการวัดความก้าวหน้าของเรา

เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่เราวัด

มีมากมาย วิสัยทัศน์เพื่อทดแทนการเติบโตของ GDP เป็นคำนิยามที่โดดเด่นของความก้าวหน้าและชีวิตที่ดีขึ้น จากการระบาดของ COVID มีรายงานว่าคนส่วนใหญ่ต้องการ ยุติธรรมกว่า อนาคตที่ยั่งยืนกว่า.

นักการเมืองสามารถทำให้ฟังดูตรงไปตรงมา การเขียนในปี 2009 ประธานาธิบดีฝรั่งเศสในขณะนั้น Nicolas Sarkozy อธิบายว่าเขาได้ประชุมคณะกรรมการซึ่งนำโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ Amartya Sen, Joseph Stiglitz และ Jean-Paul Fitoussi ในการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมบนพื้นฐานของความเชื่อที่มั่นคง : ว่าเราจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเรา “เว้นแต่เราจะเปลี่ยนวิธีที่เราวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเรา”

ซาร์โกซียังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประเทศอื่นๆ และองค์กรระหว่างประเทศดำเนินตามแบบอย่างของฝรั่งเศสในการดำเนินการ คำแนะนำของคณะกรรมการ สำหรับชุดมาตรการที่นอกเหนือจาก GDP ความทะเยอทะยานไม่น้อยไปกว่าการสร้างระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก

ในปี 2010 นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร ได้เปิดตัวโครงการเพื่อนำคำแนะนำของคณะกรรมาธิการซาร์โกซีไปปฏิบัติในสหราชอาณาจักร เขาอธิบายว่าสิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นวัดความก้าวหน้าในฐานะประเทศ “ไม่ใช่แค่ว่าเศรษฐกิจของเรากำลังเติบโตอย่างไร แต่โดยวิธีที่ชีวิตของเราพัฒนาขึ้น – ไม่ใช่แค่ตามมาตรฐานการครองชีพ แต่ด้วยคุณภาพชีวิตของเรา”

อีกครั้งที่เน้นไปที่การวัด (เราได้มาไกลแค่ไหน?) มากกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (สิ่งที่ผู้คนควรทำแตกต่างกันอย่างไร) ความหมายก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราวัดจำเป็นต้องนำไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกัน – แต่ความสัมพันธ์นั้นไม่ง่ายอย่างนั้น มาตรการและมาตรวัดมีอยู่ในขอบเขตทางการเมืองและสังคม ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่สัมบูรณ์และตัวแทนที่เป็นกลางที่ทุกคนยอมรับ

สิ่งนี้ไม่ควรกีดกันนักสถิติจากการพัฒนามาตรการใหม่ แต่ควรกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมกับทุกคนที่อาจได้รับผลกระทบ ไม่ใช่แค่ผู้ที่อยู่ในนโยบายสาธารณะ การพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมเท่านั้น ประเด็นคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่แค่เปลี่ยนมาตรการ

นักเศรษฐศาสตร์เริ่มหันมาใช้การคิดเชิงระบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเข้าใจทางสังคมและจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น, Jonathan Michie ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าทางจริยธรรมและวัฒนธรรมตลอดจนนโยบายสาธารณะและเศรษฐกิจตลาดว่าเป็นอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรม Katharina Lima di Miranda และ Dennis Snower ได้เน้นย้ำถึงความเป็นปึกแผ่นทางสังคม หน่วยงานส่วนบุคคล และความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ "ดั้งเดิม" ที่ GDP ยึดครอง

ทางเลือกของ GDP ในทางปฏิบัติ

นับตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์ของ Kennedy ในปี 1968 มีการริเริ่มมากมายในการเปลี่ยน เพิ่ม หรือเสริม GDP ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดหลายสิบตัวได้รับการคิดค้นและนำไปใช้ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

บางคนตั้งเป้าหมายที่จะพิจารณาความอยู่ดีมีสุขตามอัตวิสัยโดยตรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โดยการวัดความพึงพอใจในชีวิตด้วยตนเองหรือ "ความสุข" บางคนหวังว่าจะสะท้อนสถานะของสินทรัพย์ทางธรรมชาติหรือสังคมของเราได้อย่างแม่นยำมากขึ้นโดยการพัฒนามาตรการทางการเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่ปรับแล้วของ “รวมความมั่งคั่ง” (รวมถึงทีมงานจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ นำโดย Diane Coyle ผู้เขียนร่วมบทความนี้) รัฐบาลสหราชอาณาจักรยอมรับว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มีความหมายในการวัดผลในเอกสารนโยบายล่าสุดหลายฉบับ ซึ่งรวมถึง การปรับระดับกระดาษสีขาว.

มีข้อโต้แย้งพื้นฐานสองประการสำหรับแนวทางตามความมั่งคั่ง:

  • มันรวมการพิจารณาเพื่อความยั่งยืนในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด: มูลค่าของพวกเขาในวันนี้ขึ้นอยู่กับการไหลของบริการในอนาคตทั้งหมดที่พวกเขาให้บริการ นี่คือสาเหตุที่ราคาหุ้นในตลาดหุ้นอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน เมื่อความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเปลี่ยนไป ในทำนองเดียวกัน ราคาที่สินทรัพย์เช่นทรัพยากรธรรมชาติหรือสภาพภูมิอากาศมีมูลค่าไม่ได้เป็นเพียงราคาในตลาดเท่านั้น “ราคาทางบัญชี” ที่แท้จริงนั้นรวมถึงต้นทุนทางสังคมและปัจจัยภายนอก

  • นอกจากนี้ยังแนะนำมิติต่างๆ ของความคืบหน้า และระบุความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความมั่งคั่งรวมรวมถึงทุนที่ผลิตขึ้น ทุนธรรมชาติและทุนมนุษย์ และทุนที่จับต้องไม่ได้และทุนทางสังคมหรือองค์กร การใช้งบดุลความมั่งคั่งที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจอาจส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การพิจารณาความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างการรักษาทรัพย์สินทางธรรมชาติกับบริบททางสังคมและทุนมนุษย์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่ภายใต้การคุกคาม

ความคิดริเริ่มอื่น ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจับภาพธรรมชาติหลายมิติของความก้าวหน้าทางสังคมโดยการรวบรวมแดชบอร์ดของตัวบ่งชี้ ซึ่งมักวัดจากเงื่อนไขที่ไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งแต่ละส่วนจะพยายามติดตามบางแง่มุมของสิ่งที่สำคัญต่อสังคม

นิวซีแลนด์ กรอบมาตรฐานการครองชีพ เป็นตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดของแนวทางแดชบอร์ดนี้ ย้อนหลังไปถึงคณะกรรมาธิการนโยบายสังคมปี 1988 และพัฒนามานานกว่าทศวรรษภายในกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์ กรอบการทำงานนี้ถูกเร่งรัดโดยความจำเป็นที่ต้องทำบางอย่างเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ GDP สามารถสะท้อนได้และเป้าหมายสูงสุดของกระทรวงการคลัง: เพื่อ ทำให้ชีวิตของผู้คนในนิวซีแลนด์ดีขึ้น

ปัจจุบันกระทรวงการคลังของนิวซีแลนด์ใช้เพื่อจัดสรรงบประมาณการคลังในลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการที่ระบุของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ความเกี่ยวข้องในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง: หากการใช้จ่ายและการลงทุนของรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การวัดผลทางเศรษฐกิจที่แคบลง มีความเป็นไปได้ทุกประการที่การลดคาร์บอนในเชิงลึกจำเป็นต้องบรรลุการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมไปสู่ เศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ จะเป็นไปไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน โดยการระบุพื้นที่ของสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีลดลง เช่น สุขภาพจิตของเด็ก ก็เป็นไปได้ที่จะจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงการคลังโดยตรงเพื่อบรรเทาปัญหา

พื้นที่ การวัดคุณภาพชีวิตแห่งชาติของสหราชอาณาจักร โปรแกรม (MNW) ซึ่งกำกับโดย Paul Allin (ผู้เขียนร่วมของบทความนี้) เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2010 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันที่นำโดยรัฐบาลเพื่อให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตชาติและธุรกิจ ส่วนใหญ่เน้นที่อัตนัย มาตรการสุขภาวะส่วนบุคคล ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (ONS) ยังคงรวบรวมและเผยแพร่ต่อไป และดูเหมือนว่าจะถูกนำไปใช้มากขึ้นตามเป้าหมายของนโยบาย (ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจาก What Works Center for Wellbeing).

ทีมงาน MNW ยังถูกตั้งข้อหาจัดการกับวาระที่ "เกิน GDP" ทั้งหมด และดำเนินการปรึกษาหารือและฝึกการมีส่วนร่วมในวงกว้างเพื่อค้นหาสิ่งที่สำคัญต่อผู้คนในสหราชอาณาจักร นี่เป็นพื้นฐานสำหรับa ชุดของตัวชี้วัด ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ๆ XNUMX แห่งซึ่งได้รับการปรับปรุงโดย ONS เป็นครั้งคราว ในขณะที่ตัวชี้วัดเหล่านี้ เผยแพร่ต่อไปไม่มีหลักฐานว่ามีการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเสริม GDP เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของสหราชอาณาจักร

การบัญชีสำหรับความไม่เท่าเทียมกันภายในดัชนีรวมเดียวเป็นเรื่องยากอย่างเห็นได้ชัด แต่มีวิธีแก้ไขปัญหานี้อยู่หลายประการ หนึ่งในนั้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ Sen-Stiglitz-Fitoussi คือการรายงานค่ามัธยฐานมากกว่าค่าเฉลี่ย (หรือค่าเฉลี่ย) เมื่อคำนวณ GDP ต่อหัว

ความเป็นไปได้ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการปรับมาตรการรวมโดยใช้ดัชนีความไม่เท่าเทียมกันตามสวัสดิการ เช่น ดัชนีที่โทนี่ แอตกินสันผู้ล่วงลับเป็นผู้คิดค้น การออกกำลังกายโดยใช้ ดัชนีแอตกินสัน ดำเนินการโดย Tim Jackson ซึ่งเป็นผู้เขียนร่วมของบทความนี้ด้วย ได้คำนวณว่า การสูญเสียสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมกัน ในสหราชอาณาจักรในปี 2016 มีมูลค่าเกือบ 240 พันล้านปอนด์ - ประมาณสองเท่าของงบประมาณประจำปีของ NHS ในขณะนั้น

ท่ามกลางความพยายามที่ทะเยอทะยานที่สุดในการสร้างทางเลือกเดียวให้กับ GDP คือมาตรการที่เป็นที่รู้จักในนาม ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของแท้ (จีพีไอ). เสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ Herman Daly และนักเทววิทยา John Cobb GPI พยายามที่จะปรับ GDP สำหรับปัจจัยต่างๆ – สิ่งแวดล้อม สังคม และการเงิน – ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นใน GDP อย่างเพียงพอ

GPI ถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2015 อันที่จริง a ร่างกฎหมายเปิดตัวต่อรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2021 หากมีการประกาศใช้ กระทรวงพาณิชย์จะต้องเผยแพร่ GPI ของสหรัฐอเมริกา และ "ใช้ทั้งตัวบ่งชี้และ GDP สำหรับการรายงานด้านงบประมาณและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ" GPI ยังใช้ใน แอตแลนติกแคนาดาซึ่งกระบวนการสร้างและเผยแพร่ดัชนีเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาของชุมชนนี้

ตัวเปลี่ยนเกมที่มีศักยภาพ?

ในปี พ.ศ. 2021 อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้สรุปวาระร่วมกันของเรา รายงาน ด้วยการเรียกร้องให้ดำเนินการ “เราต้องเร่งหามาตรการที่ส่งเสริม GDP อย่างเร่งด่วน เนื่องจากเราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการภายในปี 2030 ในเป้าหมายที่ 17.19 ของ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เขาย้ำข้อเรียกร้องนี้ใน .ของเขา ลำดับความสำคัญสำหรับปี 2022 กล่าวสุนทรพจน์ต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

Guterres เรียกร้องให้มีกระบวนการ "รวบรวมประเทศสมาชิก สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ และนโยบาย เพื่อระบุส่วนเสริมหรือส่วนเสริมของ GDP ที่จะวัดการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยสร้างขึ้นจากการทำงานของคณะกรรมการสถิติ"

คู่มือฉบับแรกที่อธิบายระบบบัญชีระดับชาติของสหประชาชาติได้รับการตีพิมพ์ในปี 1953 นับตั้งแต่นั้นมาได้มีการแก้ไขห้าครั้ง (ครั้งสุดท้ายในปี 2008) ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดการเงินตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั่วทั้ง โลกเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง

การแก้ไข SNA ครั้งต่อไป กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา นำโดยกองสถิติแห่งสหประชาชาติ และส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติอื่นๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน เช่น IMF, World Bank และ Eurostat

แต่ต่างจากกระบวนการ COP ของ UN ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในระดับที่น้อยกว่านั้น ความหลากหลายทางชีวภาพ ในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างขึ้นเพียงเล็กน้อย - ตั้งแต่ผู้นำธุรกิจและพรรคการเมืองไปจนถึงภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และทั่วไป สาธารณะ.

ในฐานะนักเขียนวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เอซาน มาซูด ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการแก้ไขนี้เกิดขึ้นภายใต้เรดาร์ของคนส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่ผู้ใช้บัญชีระดับประเทศ และนี่หมายถึงความคิดที่เป็นประโยชน์มากมายที่สามารถนำไปใช้ได้นั้น จะไม่เคยได้ยินมาก่อนโดยบรรดาผู้ที่จะตัดสินใจในท้ายที่สุดว่าประเทศต่างๆ จะวัดความก้าวหน้าของพวกเขาในอนาคตอย่างไร

สาระสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกจับในปี 1987 รายงาน Brundtland: “เพื่อสนับสนุนสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนศักยภาพของคนรุ่นต่อไปในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ทว่ายังไม่ชัดเจนว่าการแก้ไข SNA ครั้งต่อไปจะให้เลนส์ระหว่างรุ่นอย่างไร แม้ว่าจะมีการมุ่งเน้นใหม่ไปที่เมืองหลวงที่ "หายไป" รวมถึงทุนธรรมชาติ

ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่โปรแกรมแก้ไขกำลังแก้ไขปัญหาโลกาภิวัตน์ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเกี่ยวกับการผลิตและการค้าทั่วโลก ไม่ใช่ตัวอย่างเช่น ผลกระทบของเศรษฐกิจของประเทศต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศและประชากรอื่น ๆ

กำหนดเส้นตายที่ทะเยอทะยานถูกกำหนดต่อไปในอนาคต: การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปี 2030 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิทั่วโลกให้เป็นศูนย์ก่อนปี 2050 กระบวนการแก้ไข SNA - ซึ่งจะเห็นระบบใหม่ของบัญชีระดับชาติที่ตกลงกันในปี 2023 และ ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2025 – เป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวเหล่านี้ นั่นคือเหตุผลที่การเปิดกระบวนการแก้ไขนี้เพื่อการอภิปรายและการพิจารณาในวงกว้างจึงมีความสำคัญมาก

ถึงเวลาละทิ้ง 'เครื่องรางของ GDP'

บทเรียนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับความยากจนและการกีดกันทางสังคม ก็คือผลกระทบและประสิทธิผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางเทคนิคและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริบททางการเมืองและสังคมด้วย ความต้องการของเวลาและบรรยากาศของความคิดที่มีอยู่ทั่วไป?

การแก้ไข SNA ในปัจจุบันควรเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการใช้และประโยชน์ของมาตรการใหม่มากพอๆ กับความเข้มงวดของระเบียบวิธี อันที่จริงเราอาจไปได้ไกลถึง Gus O'Donnellอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร ซึ่งกล่าวในปี 2020 ว่า “แน่นอนว่าการวัดผลเป็นเรื่องยาก แต่การวัดแนวคิดที่ถูกต้องคร่าวๆ เป็นวิธีที่ดีกว่าในการตัดสินใจเลือกนโยบายมากกว่าการใช้มาตรการที่แม่นยำกว่าของแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง”

กล่าวโดยสรุป มีความตึงเครียดโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทางเลือกแทน GDP นั่นคือการบรรลุความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งทางเทคนิคและการสะท้อนทางสังคม ความซับซ้อนของแดชบอร์ดของตัวชี้วัด เช่น กรอบมาตรฐานการครองชีพของนิวซีแลนด์ มีทั้งข้อดีในแง่ของความหมาย และข้อเสียในแง่ของการสื่อสาร ในทางตรงกันข้าม ความเรียบง่ายของการวัดความก้าวหน้าเพียงอย่างเดียว เช่น ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าที่แท้จริง หรือที่จริงแล้วคือ GDP เป็นทั้งข้อได้เปรียบในแง่ของการสื่อสาร และข้อเสียในแง่ของความสามารถในการให้ภาพความคืบหน้าที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ในท้ายที่สุด ตัวชี้วัดจำนวนมากอาจมีความจำเป็นในการนำทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและสังคม การมีมาตรการที่หลากหลายขึ้นจะช่วยให้สามารถบรรยายความก้าวหน้าได้หลากหลายมากขึ้น

โมเมนตัมบางอย่างในกระบวนการแก้ไข SNA ปัจจุบันและการวิจัยทางสถิติอย่างต่อเนื่องมุ่งไปที่การวัดความมั่งคั่งแบบรวม - สร้างจากเศรษฐศาสตร์ของความยั่งยืนที่นำมารวมกัน บทวิจารณ์ล่าสุดของ Partha Dasgupta เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ. กรอบนี้น่าจะได้รับฉันทามติในวงกว้างในหมู่นักเศรษฐศาสตร์และนักสถิติ และกำลังดำเนินการอยู่แล้วโดยสหประชาชาติ โดยเริ่มจากทุนธรรมชาติและการบัญชีด้านสิ่งแวดล้อม

การรวมมาตรการความเป็นอยู่ที่ดีเข้าด้วยกันจะส่งสัญญาณว่าความเป็นอยู่ที่ดีมีความสำคัญ อย่างน้อยก็สำหรับพวกเราบางคน ในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าสิ่งต่าง ๆ มากมายสามารถส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีได้ หลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันคือมาตรการความเป็นอยู่ที่ดีในการปลูกในส่วนต่างๆ ของระบบนิเวศข้อมูลหมายความว่าจะถูกมองข้ามหรือเพิกเฉย มาตรการความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่ยาครอบจักรวาล แต่หากไม่มีมาตรการดังกล่าว เราจะยังคงทำสิ่งที่จำกัดมากกว่าที่จะยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและล้มเหลวในการรับรู้ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการมุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีควรนำมา

งานในการปรับปรุงกรอบทางสถิติเพื่อวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย การพัฒนา SNA และการแพร่กระจายไปยังหลายประเทศใช้เวลาหลายปีหรือหลายสิบปี วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบใหม่ควรจะสามารถเร่งความเร็วได้ในขณะนี้ แต่ขั้นตอนแรกในการรับการยอมรับทางการเมืองไปสู่กรอบการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับการวัดความคืบหน้าคือข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่จะย้ายไป

การบัญชีระดับชาติต้องการสิ่งที่ชื่อบ่งบอก: ชุดคำจำกัดความและการจำแนกประเภทที่สอดคล้องภายใน ละเอียดถี่ถ้วน และไม่เกิดร่วมกัน กรอบการทำงานใหม่จะต้องมีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ฝังอยู่ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ มันจะต้องรวมการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในระบบเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากระบบดิจิทัล เช่นเดียวกับปัญหาที่มีมายาวนาน เช่น การวัดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงพอ

ในท้ายที่สุด กระบวนการ "อยู่เหนือ GDP" นี้ไม่เพียงต้องต่อสู้กับปัญหาการวัดผลเท่านั้น แต่ยังต้องจัดการกับการใช้งานและการละเมิดต่างๆ ที่ GDP วางไว้ด้วย บทสรุปที่เรียบร้อยของ Kennedy ที่วัด “ทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่า” ชี้ให้เห็นถึงการใช้ GDP ในทางที่ผิดมากเท่ากับข้อจำกัดทางสถิติ ความสง่างามในการเป็นตัววัดรายได้ การใช้จ่าย และผลผลิตไปพร้อม ๆ กัน หมายความว่าในบางรูปแบบ มีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค แต่การใช้เป็นผู้ชี้ขาดที่ชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางสังคมนั้นไม่เหมาะสม และไม่น่าจะใช่เลย

เห็นได้ชัดว่าความปรารถนาที่จะรู้ว่าสังคมกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องยังคงเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายและสำคัญ ซึ่งอาจจะมากกว่าตอนนี้มากกว่าที่เคย แต่ในการค้นหาคู่มือที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม รัฐบาล ธุรกิจ นักสถิติ นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องละทิ้งสิ่งที่สติกลิตซ์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลเรียกว่า "เครื่องรางของ GDP" และทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม สื่อและสาธารณชนเพื่อสร้างกรอบการวัดความก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 เกี่ยวกับผู้เขียน

Paul Allin, ศาสตราจารย์รับเชิญด้านสถิติ, อิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน; ไดแอน คอยล์, ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะ, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และ ทิมแจ็คสัน, ศาสตราจารย์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและผู้อำนวยการศูนย์เข้าใจความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน (CUSP) มหาวิทยาลัย Surrey

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

ทุนในปกแข็งศตวรรษที่ XNUMX โดย Thomas PikettyIn เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

โชคชะตาของธรรมชาติ: ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างไรด้วยการลงทุนในธรรมชาติ โดย Mark R. Tercek และ Jonathan S. Adamsธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

เกินความชั่วร้ายในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99% โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้ติดตาม InnerSelf บน

ไอคอน Facebookไอคอนทวิตเตอร์ไอคอน YouTubeไอคอน instagramไอคอน pintrestไอคอน RSS

 รับล่าสุดทางอีเมล

นิตยสารรายสัปดาห์ แรงบันดาลใจทุกวัน

ภาษาที่ใช้ได้

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

บทความล่าสุด

อ่านมากที่สุด

เซดน่าและโลกเกิดใหม่ของเรา
เซดน่าและโลกเกิดใหม่ของเรา
by Sarah Varcas
เซดนา (Sedna) เป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลของชาวเอสกิโม หรือที่รู้จักกันในนามแม่หรือผู้เป็นที่รักแห่งท้องทะเล และเทพีแห่ง...
ชายหนุ่มนั่งสมาธิข้างนอก
วิธีการนั่งสมาธิและทำไม
by โจเซฟ เซลบี
การทำสมาธิทำให้เราเข้าถึงความเป็นจริงที่ไม่ใช่ของท้องถิ่นได้มากขึ้น: อารมณ์ที่ยกระดับและประสานกัน,...
สัญญาณของความไม่เท่าเทียมกัน 9 17
สหรัฐฯ ติดอันดับโลกที่วัดประชาธิปไตยและความไม่เท่าเทียมกันอย่างมาก
by Kathleen Frydl
สหรัฐอเมริกาอาจถือว่าตนเองเป็น “ผู้นำของโลกเสรี” แต่ดัชนีการพัฒนา...
ระบบสุริยะในบ้าน 9 30
เมื่อไฟฟ้าดับ พลังงานแสงอาทิตย์บ้านคุณได้หรือไม่?
by Will Gorman et al
ในหลายพื้นที่เสี่ยงภัยและไฟดับ ผู้คนเริ่มถามว่าลงทุนในหลังคา...
โรคเขตร้อน 9 24
ทำไมโรคเขตร้อนในยุโรปอาจไม่หายากอีกต่อไป
by ไมเคิลเฮด
ไข้เลือดออก การติดเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายโดยยุง เป็นโรคที่พบได้บ่อยในบางส่วนของเอเชียและละติน...
คุณยายอ่านหนังสือให้หลานสองคนฟัง
นิทานสก็อตของคุณยายสำหรับฤดูใบไม้ร่วง Equinox
by Ellen Evert Hopman
เรื่องนี้มีความเป็นอเมริกาอยู่บ้างและมีออร์คนีย์อยู่บ้าง Orkney อยู่ที่...
บันไดขึ้นไปถึงดวงจันทร์
สำรวจการต่อต้านของคุณต่อโอกาสของชีวิต
by เบ ธ เบลล์
ฉันไม่เข้าใจคำว่า "อย่าพูดไม่เคย" เลยจริงๆ จนกระทั่งฉันเริ่มรู้ว่าตัวเองเป็น...
ร่างกายของฉัน ทางเลือกของฉัน 9 20
ปิตาธิปไตยเริ่มต้นอย่างไรและวิวัฒนาการจะกำจัดมันได้อย่างไร?
by Ruth Mace
ปิตาธิปไตยซึ่งถูกล่าถอยในบางส่วนของโลกกลับมาอยู่ในใบหน้าของเรา ใน…

ทัศนคติใหม่ - ความเป็นไปได้ใหม่

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | ตลาด InnerSelf
ลิขสิทธิ์© 1985 - 2021 InnerSelf สิ่งพิมพ์ สงวนลิขสิทธิ์.