วิธีที่ธุรกิจสามารถดำเนินการพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจ

ทำให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบ 11 14
 จำเป็นต้องมีแนวทางใหม่ในการควบคุมธุรกิจเพื่อให้เหมาะกับบริบททางเศรษฐกิจในปัจจุบันและจัดการกับปัญหาเร่งด่วนทั่วโลก (Shutterstock)

ธุรกิจต่างๆ กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการรับมือกับความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเปลี่ยนแปลง, การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความไม่เสมอภาค. อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้และ รัฐบาลได้พยายามที่จะรับผิดชอบพวกเขา.

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้น ห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถครอบคลุมเขตอำนาจศาลจำนวนมาก ทำให้ยากสำหรับรัฐบาลในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีแนวทางใหม่ในการควบคุมธุรกิจเพื่อให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงนี้และจัดการกับปัญหาเร่งด่วนทั่วโลก

ความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

แนวทางหนึ่งของภาคเอกชนที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ ความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย, ชอบ สมาคมแรงงานยุติธรรม หรือ สภาพิทักษ์ป่าที่เป็นหุ้นส่วนระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม แต่มักจะรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สหภาพแรงงาน ตัวแทนรัฐบาล และนักวิชาการ

ความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายพัฒนามาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่จัดการกับปัญหาที่สร้างหรือเสริมโดยธุรกิจ เช่น มลพิษหรือสภาพการทำงานที่ไม่ดี ความคิดริเริ่มเหล่านี้ขอการปฏิบัติตามโดยสมัครใจจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แต่มักจะมีระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามและบางครั้งก็ลงโทษการไม่ปฏิบัติตาม

ลักษณะเด่นที่สำคัญของการริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่นคณะกรรมการของ Forest Stewardship Council แคนาดา ประกอบด้วยแปดบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของสี่ห้อง: ชนชาติอะบอริจิน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

ขาดเครื่องหมาย

ความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายควรจะเป็นการประกาศศักราชใหม่ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโดยส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลที่ทำงานร่วมกัน สมดุล และจากล่างขึ้นบน น่าเสียดายที่ความหวังนี้ยังไม่เกิดขึ้นจริง หลักฐานที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สำคัญและเป็นระบบในการริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

พวกเขามักจะล้มเหลวในการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและข้อกังวลของพวกเขาในการตัดสินใจอย่างมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของสมาชิกที่มี ถูกลดความสำคัญลงตามประวัติศาสตร์. พวกเขามักจะ จัดลำดับความสำคัญของมุมมองหลักที่มุ่งเน้นธุรกิจ ในกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา ด้วยค่าใช้จ่ายของคนหัวรุนแรง

ความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย มักจะมีกฎเกณฑ์ที่อ่อนแอมักจะบังคับใช้ไม่ดี ตัวอย่างเช่น สภาพิทักษ์ทะเลเคยเป็น ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ากล่าวถึงการละเมิดสิทธิแรงงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และอาศัยโปรแกรมตรวจสอบที่แคบ

ไม่น่าแปลกใจที่ความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มได้รับผลสะท้อนกลับที่สำคัญจากนักวิจารณ์บางคน ตั้งคำถามว่าพวกเขาควรเป็นส่วนหนึ่งของละครร่วมกันของเราหรือไม่.

แม้ว่าความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มจะไม่ใช่ยาครอบจักรวาล แต่ก็มีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ศักยภาพนี้ขึ้นอยู่กับว่าความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มสามารถทำหน้าที่เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ให้เสียงที่มีความหมายแก่สมาชิกทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต่อสู้ด้วยมานาน

ทบทวนความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มมักไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ใน งานวิจัยล่าสุดของเราเราโต้แย้งว่าแทนที่จะมองว่าพวกเขาเป็นเอนทิตีเดียวที่ครอบคลุมทั้งหมด จะมีประโยชน์มากกว่าที่จะมองว่าพวกเขาเป็น ระบบการพิจารณา ประกอบด้วยห้าองค์ประกอบที่แตกต่างกัน แต่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

แต่ละองค์ประกอบจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ เช่น ขอบเขตที่องค์กรรวมมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (ความครอบคลุม) และขอบเขตที่สมาชิกอภิปรายซึ่งกันและกันอย่างให้เกียรติและไม่บังคับ (ความถูกต้อง) การทำเช่นนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของความคิดริเริ่มได้ละเอียดยิ่งขึ้น

การวิจัยของเราพบข้อบกพร่องมากมายในองค์ประกอบเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น โครงการริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายพยายามที่จะรวมมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไว้ในการตัดสินใจ เพราะเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียของตน หน่วยงานที่มีการตัดสินใจร่วมกัน เช่น คณะกรรมการหรือสภาทั่วไป ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ที่ให้อำนาจ

เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวและการล็อบบี้ หรือที่เรียกว่าการส่งต่อ ความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มมักจะต่อสู้กับความถูกต้อง เนื่องจากแนวปฏิบัติที่มีอยู่แล้วมักจะถูกครอบงำโดยธุรกิจ ความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมักไม่ค่อยมีเวลาหรือพื้นที่ในการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการควบคุม กระบวนการนี้เรียกว่าการวิเคราะห์อภิมาน

การใช้เลนส์ของระบบการไตร่ตรองไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของความคิดริเริ่มเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถเสนอแนวทางแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้นได้ด้วย

ประชาชนขนาดเล็กเป็นทางออกที่ดี

วิธีหนึ่งในการนำมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นมารวมกันในโครงการริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มคือการใช้ ประชาชนรายย่อยโดยเจตนาเช่นเดียวกับที่กำลังดำเนินอยู่ สมัชชาพลเมืองว่าด้วยการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ สมัชชาพลเมืองแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย. สาธารณะขนาดเล็กซึ่งนำกลุ่มพลเมืองที่สุ่มเลือกมารวมกันเพื่อทำงานในประเด็นเฉพาะกำลังกลายเป็น แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ.

มินิสาธารณะ' ผู้เข้าร่วมถูกเลือกผ่านลอตเตอรี่ประชาธิปไตย. ส่งผลให้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่ผู้ดูแล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้ฝึกงาน ไปจนถึงผู้จัดการระดับภูมิภาค

ผู้เข้าร่วมมีโอกาสเรียนรู้จากกันและกัน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจ ในที่สาธารณะขนาดเล็ก พวกเขาพิจารณาร่วมกับความช่วยเหลือจากวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกหรือคำแนะนำใหม่ๆ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

สาธารณะขนาดเล็กส่งเสริมความครอบคลุมและความถูกต้องมากขึ้นโดยทำให้เสียงที่หลากหลายสามารถได้ยินและเรียนรู้จากกันและกันได้ง่ายขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว กระบวนการที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์นี้สามารถช่วยนำไปสู่กฎที่มีผลบังคับและบังคับใช้ได้ดีขึ้นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

การปรับปรุงความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

คุณควรพยายามปรับปรุงความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มโดยจัดหาวิธีใหม่ๆ ในการเอาชนะข้อบกพร่องของตน การวิจัยของเราพบว่ามินิพับลิกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเอาชนะจุดอ่อนของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น ประชาชนกลุ่มย่อยสามารถอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยช่วยให้ความคิดริเริ่มทำการตัดสินใจที่ยากลำบาก ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจในปัจจุบัน เช่น คณะกรรมการบริษัท ต้องเผชิญปัญหาด้วย พวกเขายังสามารถสนับสนุนการตัดสินใจเหล่านี้ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสมาชิกทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Mini-public เพื่อช่วยให้โครงการริเริ่มสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านธรรมาภิบาล เช่น จะรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหม่ไว้ในโครงการหรือไม่

การใช้งานเหล่านี้จะไม่เพียงช่วยแก้ไขจุดอ่อนเฉพาะในโครงการริเริ่มที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย แต่ยังส่งผลดีในวงกว้างสำหรับโครงการโดยรวมด้วยการให้สมาชิกมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการพิจารณาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด สิ่งนี้จะเพิ่มผลกระทบของกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจทั่วโลกสนทนา

เกี่ยวกับผู้เขียน

ไซม่อน เป็ก, รองศาสตราจารย์ Gustavson School of Business, มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย และ เซบาสเตียน เมน่าศาสตราจารย์ด้านองค์การและธรรมาภิบาล โรงเรียนเฮอร์ตี้

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

ทุนในปกแข็งศตวรรษที่ XNUMX โดย Thomas PikettyIn เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

โชคชะตาของธรรมชาติ: ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างไรด้วยการลงทุนในธรรมชาติ โดย Mark R. Tercek และ Jonathan S. Adamsธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

เกินความชั่วร้ายในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99% โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้คุณอาจจะชอบ

ติดตาม InnerSelf บน

ไอคอน Facebookไอคอนทวิตเตอร์ไอคอน YouTubeไอคอน instagramไอคอน pintrestไอคอน RSS

 รับล่าสุดทางอีเมล

นิตยสารรายสัปดาห์ แรงบันดาลใจทุกวัน

ภาษาที่ใช้ได้

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

บทความล่าสุด

อ่านมากที่สุด

ประเทศจีน ประชากรลดลง 1 21
ประชากรจีนและโลกลดจำนวนลง
by ซิ่วเจียนเผิง
สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนได้ยืนยันสิ่งที่นักวิจัยเช่นตัวผมเองมีมานาน...
คนสองคนนั่งคุยกัน
วิธีพูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดใน XNUMX ขั้นตอนง่ายๆ
by Daniel Jolley, Karen Douglas และ Mathew Marques
สัญชาตญาณแรกของผู้คนเมื่อมีส่วนร่วมกับผู้เชื่อในแผนการสมรู้ร่วมคิดมักจะพยายามหักล้าง...
การฝึกโยคะโบราณ 1 24
ประโยชน์ของการฝึกโยคะโบราณต่อร่างกายและจิตใจ
by Herpreet ผอม
ปัจจุบัน โยคะเป็นกิจกรรมกระแสหลักในสหรัฐอเมริกา และมักถูกมองว่าเป็นวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ...
ไวท์วอช มิลค์ 1 25
พรรครีพับลิกัน Whitewash Martin Luther King อย่างไร
by ฮาจาร์ ยาซดิฮา
เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ระลึกถึงวันที่ 6 มกราคม 2021 ที่มืดมนกว่า การโจมตี...
ภาพหน้าจอของหน้า My Space
จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของเราเมื่อเราไม่ใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มการเผยแพร่อีกต่อไป
by เคธี่ แมคคินนอน
อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ฉันและคนอื่นๆ อายุเท่าฉัน เติบโตมาพร้อมกับ...
ผู้หญิงนั่งห่อตัวอยู่ในผ้าห่มจิบเครื่องดื่มร้อน
โรคหวัด ไข้หวัด และโควิด: อาหารและรูปแบบการใช้ชีวิตสามารถเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้อย่างไร
by ซามูเอล เจ. ไวท์ และฟิลิปป์ บี. วิลสัน
มีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของเราและแม้แต่ปรับปรุงการทำงานของมัน
ครอบครัวที่สนุกสนานนั่งอยู่ด้วยกันข้างนอกในทุ่งหญ้า
เราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้อย่างไร
by รับบีเวย์น โดซิก
เราคือผู้ที่ตัดสินใจเลือกและถ่ายทอดบทเรียน—ด้วยคำพูดและการกระทำ ด้วยไหวพริบ และ...
ต้อนรับปีกระต่าย 2011 ที่ไต้หวัน
ยินดีต้อนรับสู่ปีเถาะหรือปีแมว ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน
by เมแกน ไบรสัน
ในวันที่ 22 มกราคม 2023 ผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลกจะต้อนรับปีกระต่าย หรือ…

ทัศนคติใหม่ - ความเป็นไปได้ใหม่

InnerSelf.comClimateImpactNews.คอม | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.คอม | ตลาด InnerSelf
ลิขสิทธิ์© 1985 - 2021 InnerSelf สิ่งพิมพ์ สงวนลิขสิทธิ์.