ธุรกิจที่ยั่งยืน 12 30
 การเงินที่ยั่งยืน มีโกดง / Shutterstock

โลกของธุรกิจมักจะให้ความสำคัญกับแนวคิดของ การเพิ่มกำไรสูงสุด, การประหยัดต่อขนาด และความสำคัญของ มูลค่าผู้ถือหุ้น. ในขณะที่อุตสาหกรรมมีการพัฒนามาตลอดหลายศตวรรษ แนวคิดเหล่านี้ได้ฝังลึกอยู่ในระบบการเงินทั่วโลก

แต่บางธุรกิจในบางส่วนของโลกดำเนินการโดยยึดหลักความเคารพ ทั้งหมด สิ่งมีชีวิต ไม่ใช่แค่มนุษย์ โดยเฉพาะในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ เช่น ศาสนาเชนและศาสนาฮินดู (ส่วนใหญ่อยู่ทั่วอนุทวีปอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง) การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานดังกล่าวสามารถช่วยให้โลกธุรกิจทั่วโลกมีความยั่งยืนมากขึ้นและจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้

การวิจัยศึกษา แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติได้รับการปฏิบัติในฐานะทรัพยากรหรือสิ่งที่อยู่นอกระบบเศรษฐกิจมาช้านาน ซึ่งดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ แต่ความจริงที่ว่า อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างน้อย 1,000 เท่าของอัตราตามธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่ามนุษย์และธรรมชาติพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร ผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อสภาพอากาศของเราก็ชัดเจนเช่นกัน 71%ของการปล่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลของโลกที่มาจากบริษัทข้ามชาติเพียง 100 แห่ง

การกล่าวถึงทัศนคตินี้ต่อธรรมชาติในโลกธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และระบบความเชื่อ เพื่อรับรู้ความรู้สึกของ ทั้งหมด สิ่งมีชีวิตบนโลกและความต้องการปกป้องสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สิ่งนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งเพื่อตอบสนองความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกเผชิญอยู่ในขณะนี้

แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินมักจะ ลบปัญหานี้ออกจากสมการเพิ่มความหายนะทางสังคมและระบบนิเวศ ทั่วโลกที่กำลังเติบโต การเงินสีเขียว การเคลื่อนไหวเป็นขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอน แต่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในทฤษฎีทางการเงินเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทำให้ธุรกิจทั้งหมดมีความยั่งยืนมากขึ้น


กราฟิกสมัครสมาชิกภายในตัวเอง


แรงบันดาลใจทางศาสนา

My การวิจัย แสดงให้เห็นว่าการเงินสามารถดึงดูดประเพณีทางศาสนาโบราณบางอย่างเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและวัฒนธรรมดังกล่าวได้อย่างไร แท้จริงแล้ว มีระบบความเชื่อมากมายที่ไม่แยกธรรมชาติออกจากมนุษยชาติ แต่สนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนดังกล่าวและยังประสบความสำเร็จ

ธรรมตัวอย่างเช่น เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าหมายถึงคุณธรรมและกำหนดเส้นทางสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ ศาสนาพุทธ และศาสนาเชน ไม่เคยแยกมนุษย์ออกจากสัตว์และธรรมชาติ ระบบความเชื่อเหล่านี้ไม่เคยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (ถือว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของชีวิตบนโลก) ประเพณีของพวกเขามีอายุย้อนไปหลายพันปีและก่อตัวขึ้นนานก่อนที่มนุษยชาติจะเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สิ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศาสนาโบราณเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโลกของธุรกิจและการเงิน ก็คือการปฏิบัติที่ยั่งยืนของพวกเขากำลังซ่อนอยู่ในสายตา ผู้นำของพวกเขาดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอยู่แล้ว เพียงเพราะพวกเขามองว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินงาน แรงจูงใจของพวกเขาขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี

ตัวอย่างเช่น เชนส์มีความเชื่อมานานนับพันปีในการเคารพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมถึงพืชและสัตว์ หลักปรัชญาของ เชน – หนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก – เรียกว่า Ahimsa และตั้งอยู่บนพื้นฐานการไม่ใช้ความรุนแรงในความคิด คำพูด และการกระทำ

ในระหว่างการวิจัยของฉัน ฉันได้สัมภาษณ์ผู้นำธุรกิจเชนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่ทำตามวิธีคิดนี้ รวมถึง วัลลับ ภันชาลีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทการลงทุนอินเดีย Enam Securities Group และ อภัย ฟิโรเดียประธาน บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอินเดีย Force Motors และใคร พ่อ คิดค้นรถขนส่งราคาย่อมเยาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเอเชีย นั่นคือรถลากอัตโนมัติ

สำหรับเชนจำนวนมาก รวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอื่น เช่น ซิกข์และฮินดู การทำบุญคือ “หน้าที่ไม่ใช่ทางเลือก". พวกเขามีเป้าหมายที่จะทำงานภายใต้ธรรมชาติและข้อจำกัดของเงินเพื่อฝึกฝนรูปแบบทุนนิยมที่เห็นอกเห็นใจ

แต่ทัศนคตินี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้น การวิจัยศึกษา แสดงให้เห็นว่าก่อนการล่าอาณานิคม หลายพื้นที่ของแอฟริกาใช้เครือข่ายทางสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งในการเป็นเจ้าของร่วมกัน

และธนาคารสวีเดน Handelsbanken ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1871 เพื่อดำเนินการแบบออร์แกนิกโดยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในท้องถิ่นและยั่งยืน ให้เงินทุนที่สำคัญแก่ธุรกิจขนาดเล็กที่อาจถูกละเลยโดยธนาคารขนาดใหญ่บนถนนสายหลัก

นอกเหนือจากการเงิน

การเงินมักจะเป็น พลังทำลายล้าง ในชุมชน สังคม และธรรมชาติ มันส่งเสริมความเป็นปัจเจกบุคคลและอาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันแทนที่จะเป็นความร่วมมือและความเท่าเทียมกันของรายได้

การเพิกเฉยต่อทุนที่หลากหลายนอกเหนือจากทุนทางการเงิน เช่น วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ ความเป็นผู้นำ จิตวิญญาณ และทุนของชุมชน และความสำคัญในการสร้างสังคมที่พึงพอใจและความสามัคคี สามารถแก้ไขได้ด้วยการมองไปที่ประเพณีโบราณอื่นๆ เหล่านี้ การเรียนรู้เกี่ยวกับทุนประเภทอื่นๆ เหล่านี้สามารถช่วยฟื้นฟูและยกระดับความสำคัญของทุนเหล่านี้ในโลกธุรกิจได้

ศรัทธาคือ ศูนย์กลางทางการเงิน เป็นเวลาหลายพันปี แม้แต่ในกรุงลอนดอนก็มีโบสถ์ 104 แห่งก่อนสงครามโลก แต่มักถูกมองข้ามในการวิจัยและการศึกษาทางการเงินร่วมสมัย ด้วยการทำให้การศึกษาด้านธุรกิจครอบคลุมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลายมากขึ้น ผู้นำในอุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้นสามารถเรียนรู้ที่จะดำเนินงานด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความพึงพอใจ และความรับผิดชอบสนทนา

เกี่ยวกับผู้เขียน

อตุล เค ชาห์, อาจารย์ บัญชีและการเงิน , เมืองมหาวิทยาลัยลอนดอน

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

ทุนในปกแข็งศตวรรษที่ XNUMX โดย Thomas PikettyIn เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

โชคชะตาของธรรมชาติ: ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างไรด้วยการลงทุนในธรรมชาติ โดย Mark R. Tercek และ Jonathan S. Adamsธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

เกินความชั่วร้ายในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99% โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้