ประเทศจีน ประชากรลดลง 1 21
 Shutterstock

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนได้ยืนยันสิ่งที่นักวิจัยเช่นฉันมีอยู่ สงสัยมานาน – ปี 2022 เป็นปีที่จำนวนประชากรจีนลดลง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี XNUMX ความอดอยากมาก นำโดยผู้นำจีนเหมาเจ๋อตุงในปี 1959-1961

ซึ่งแตกต่างจากภาวะทุพภิกขภัยที่มีผลเพียงชั่วคราวและตามมาด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตกต่ำนี้จะยาวนาน แม้ว่ามันจะตามมาด้วยการดีดกลับของการเกิดชั่วคราวก็ตาม ซึ่งนำมาซึ่งวันที่ประชากรโลกถึงจุดสูงสุดและเริ่มลดจำนวนลงสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานเมื่อวันอังคารว่า ประชากรจีนลดลงเหลือ 1.412 พันล้านคนในปี 2022 จาก 1.413 พันล้านคนในปี 2021 โดยลดลงจาก 850,000.

สำนักงานรายงานการเกิด 9.56 ล้านคนในปี 2022 ลดลงจาก 10.62 ล้านคนในปี 2021 จำนวนการเกิดต่อประชากรพันคนลดลงจาก 7.52 เป็น 6.77

ของจีน อัตราการเจริญพันธุ์ทั้งหมดจำนวนเด็กโดยเฉลี่ยที่เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งตลอดช่วงชีวิตของเธอ ค่อนข้างคงที่โดยเฉลี่ยประมาณ 1.66 ระหว่างปี 1991 ถึง 2017 ภายใต้อิทธิพลของจีน นโยบายลูกคนเดียวแต่ลดลงเหลือ 1.28 ในปี 2020 และ 1.15 ในปี 2021


กราฟิกสมัครสมาชิกภายในตัวเอง
อัตราปี 2021 ที่ 1.15 ต่ำกว่าอัตราการทดแทนที่ 2.1 ซึ่งโดยทั่วไปคิดว่าจำเป็นต่อการรักษาจำนวนประชากร ทั้งยังต่ำกว่าอัตราของสหรัฐฯ และออสเตรเลียที่ 1.7 และ 1.6 และยังต่ำกว่าอัตราผู้สูงอายุที่ต่ำผิดปกติของญี่ปุ่นที่ 1.3 ด้วยซ้ำ

การคำนวณของศาสตราจารย์ Wei Chen แห่งมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทำให้อัตราการเจริญพันธุ์ในปี 2022 อยู่ที่เพียง 1.08

การเกิดลดลงก่อนโควิด

ส่วนหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพราะข้อจำกัดของโควิดที่เข้มงวดเป็นเวลา XNUMX ปี ทำให้ทั้งอัตราการแต่งงานและความเต็มใจของครอบครัวหนุ่มสาวที่จะมีลูกลดลง

แต่ส่วนใหญ่ที่เลื่อนลอยเป็นเพราะก่อนที่จะมีข้อจำกัด ผู้หญิงจีนเริ่มลังเลที่จะมีลูกและต่อต้านสิ่งจูงใจที่จะ ทำให้พวกเขามีมากขึ้น นำมาใช้หลังจากสิ้นสุดนโยบายลูกคนเดียวในปี 2016

ทฤษฎีหนึ่งคือนโยบายลูกคนเดียวทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับครอบครัวขนาดเล็ก ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นและอายุการแต่งงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้การคลอดบุตรล่าช้าและทำให้ความต้องการมีบุตรลดลง

นอกจากนี้ นโยบายลูกคนเดียวยังทำให้จีนมีผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์น้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ การเลือกเพศโดยคู่รักที่จำกัดการมีลูกเพียงคนเดียว ทำให้อัตราส่วนของเด็กผู้ชายต่อเด็กผู้หญิงเพิ่มขึ้นเป็น XNUMX ในนั้น สูงที่สุดในโลก.

การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งก่อนโควิด

จำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนการเกิดในปี 2021 ที่ 10.14 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น 10.41 ล้านคนในปี 2022 ภายใต้อิทธิพลอย่างต่อเนื่องของประชากรสูงอายุและข้อจำกัดของโควิด

ที่สำคัญ ประมาณการผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการในปี 2022 อ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมในเดือนพฤศจิกายน นั่นหมายความว่าไม่คำนึงถึง กระโดดน้ำตาย ในเดือนธันวาคมเมื่อมีการผ่อนปรนข้อจำกัดของโควิดจีนอาจประสบกับอัตราการเกิดที่ดีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อันเป็นผลจากข้อจำกัดของโควิดที่ผ่อนคลาย การแพร่ระบาดที่ผ่อนคลาย และเพิ่มแรงจูงใจในการมีลูกมากขึ้น

แต่การดีดตัวดังกล่าวน่าจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

เมื่ออัตราการเจริญพันธุ์โดยรวมต่ำเท่ากับของจีนมาช้านาน หากไม่มีการย้ายถิ่นเข้าจำนวนมาก การลดลงของประชากรก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แนวโน้มประชากรเยือกเย็น

ปีที่แล้ว องค์การสหประชาชาติ นำไปข้างหน้า ประมาณการว่าประชากรจีนจะถึงจุดสูงสุดภายใน 2031 ปีตั้งแต่ปี 2023 ถึง XNUMX

การคำนวณของฉันแนะนำว่าหากจีนต้องการเพิ่มอัตราการเจริญพันธุ์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วกลับไปเป็นอัตราทดแทนที่ 2.1 และคงไว้ที่นั่น จะต้องใช้เวลา 40 ปีหรือมากกว่านั้นกว่าที่ประชากรของจีนจะเริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง

และการนำความอุดมสมบูรณ์กลับมาเป็น 2.1 นั้นไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุด หลักฐานจากประเทศในแถบยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่มีภาวะเจริญพันธุ์ลดลงและมีอายุมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าเมื่อภาวะเจริญพันธุ์ลดลงต่ำกว่าการทดแทน ยากมาก เพื่อกลับไปเป็น 2.1

หากจีนสามารถยกระดับความอุดมสมบูรณ์ให้เหลือเพียง 1.3 ภายในปี 2033 จากนั้นค่อยๆ เพิ่มเป็น 1.49 ภายในสิ้นศตวรรษนี้ตามที่องค์การสหประชาชาติ สันนิษฐานปีที่แล้วประชากรของจีนจะยังคงลดลงอย่างไม่มีกำหนด การประมาณการของส่วนกลางของสหประชาชาติทำให้ประชากรของจีนลดลงครึ่งหนึ่ง 766.67 ล้าน ในตอนท้ายของศตวรรษ

เช่นเดียวกับที่อัตราการเจริญพันธุ์โดยรวมของจีนจะลดลงอีก ผู้เชี่ยวชาญของ Shanghai Academy of Social Sciences ลดลงเหลือ 1.1 ทำให้จำนวนประชากรของจีนลดลงเหลือ 587 ล้าน ใน 2100

สถานการณ์ที่รุนแรงกว่าที่สหประชาชาติหยิบยกขึ้นมา ตัวพิมพ์เล็กภาวะเจริญพันธุ์โดยรวมลดลงเหลือประมาณ 0.8 ทำให้จีนมีประชากรเพียง 488 ล้านคนภายในสิ้นศตวรรษนี้ หรือประมาณ XNUMX ใน XNUMX ของระดับปัจจุบัน

การลดลงดังกล่าวเป็นไปได้ อัตราเจริญพันธุ์รวมของเกาหลีใต้ลดลงเหลือ 0.81 ใน 2021

ประชากรของจีนขับเคลื่อนประชากรของโลก

จีนเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมากกว่าหนึ่งในหกของประชากรโลก ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าจะลดขนาดลง การหดตัวเร็วเพียงใดก็มีผลเมื่อประชากรโลกเริ่มหดตัว

ในปี พ.ศ. 2022 องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีจำนวนสูงสุดภายใน 20 ปีเมื่อใด 2086. Shanghai Academy of Social Sciences คาดการณ์ว่าจีนจะถึงจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ในปี 2084

อินเดียมีแนวโน้มที่จะแซงหน้าจีนในฐานะประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2022 สหประชาชาติคาดว่าจะมี 1.7 พันล้าน ของจีนเป็น 1.4 พันล้านคนในปี 2050

การคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะหดตัวเมื่อใดและเมื่อใดนั้นเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในจีนน่าจะทำให้วันนั้นใกล้เข้ามามากขึ้นสนทนา

เกี่ยวกับผู้เขียน

ซิ่วเจียนเผิง, นักวิจัยอาวุโส, มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

ทุนในปกแข็งศตวรรษที่ XNUMX โดย Thomas PikettyIn เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

โชคชะตาของธรรมชาติ: ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างไรด้วยการลงทุนในธรรมชาติ โดย Mark R. Tercek และ Jonathan S. Adamsธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

เกินความชั่วร้ายในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99% โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้