การติดตามความโกรธและความปรารถนาไม่ทำให้เกิดความพึงพอใจ

จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณ คุณสามารถเข้าใจได้ว่าไม่มีความสงบทางจิตใจเมื่อคุณไม่ได้ควบคุมจิตใจ แต่ให้ทำตามความโกรธแทน อย่างไรก็ตาม มีความสงบสุขเมื่อคุณใช้สมาธิและคำสอนของเส้นทางที่สำเร็จการศึกษาเพื่อการตรัสรู้ในชีวิตประจำวันของคุณและควบคุมจิตใจของคุณด้วยการฝึกความอดทน ความเมตตากรุณา และความเห็นอกเห็นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งก่อให้เกิดความคิดเชิงลบที่ก่อกวน

ทันทีที่ความโกรธเริ่มเกิดขึ้น คุณควรรับรู้ทันทีและจดจำข้อบกพร่องของมัน ความโกรธไม่ได้นำประโยชน์หรือความสุขมาให้คุณหรือผู้อื่นแม้แต่น้อย มีแต่ผลร้ายทำให้จิตใจไม่มีความสุขและเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ การปล่อยให้ตัวเองถูกควบคุมโดยความโกรธจะทิ้งรอยประทับไว้ในใจ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณพบกับเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน ความโกรธก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง หากคุณไม่ฝึกฝนเส้นทางที่สำเร็จการศึกษาในสถานการณ์ที่อันตรายเหล่านี้ ทุกครั้งที่คุณโกรธ คุณจะทิ้งรอยประทับบนความต่อเนื่องของจิตใจซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความโกรธที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความโกรธทำให้เกิดอันตราย

ความโกรธบดบังจิตใจของคุณและทำให้ชีวิตประจำวันของคุณไม่มีความสุข มันสามารถทำให้คุณได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและแม้กระทั่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณ เมื่อคุณโกรธ คุณประสบภยันตรายและความทุกข์ ทำให้เกิดความกลัวและภยันตรายต่อผู้อื่น คุณตกอยู่ในอันตรายที่จะทำลายความสุขและทรัพย์สินทางวัตถุของคุณและของผู้อื่น คุณตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงที่จะทำร้ายจิตใจ ร่างกาย และแม้กระทั่งชีวิตของผู้อื่น ในขณะที่ความโกรธของคุณรุนแรง คุณไม่สามารถคิดอะไรนอกจากทำอันตราย คุณต้องการทำลายวัตถุแห่งความโกรธของคุณทันที และเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็จะใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการทำร้าย แม้กระทั่งการฆ่า สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใช้เวลาไม่นาน - แค่ครู่เดียว

ความโกรธทำให้คุณและคนอื่นมีปัญหาในชีวิตนี้ทุกวัน และนอกเหนือจากชีวิตนี้ มันยังคงสร้างความเสียหายต่อไปอีกหลายร้อยและหลายร้อยชีวิตในอนาคต โดยการทำลายบุญ ความโกรธทำให้การหลุดพ้นและสภาวะของจิตรอบรู้ไม่สำเร็จ เมื่อหัวใจหยุดนิ่ง ชีวิตก็ถูกตัดขาด อย่างนี้ ความโกรธทำลายบุญ จึงเป็นการตัดชีวิตแห่งการหลุดพ้น ไม่มีหัวใจก็ไม่มีชีวิต ปราศจากบุญ ก็ไม่มีความสุข ไม่มีการหลุดพ้น ไม่มีความสุขอันหาที่เปรียบมิได้ของสัพพัญญู

ความโกรธเป็นอันตรายอย่างยิ่ง คุณไม่จำเป็นต้องคิดถึงอันตรายที่เกิดจากความโกรธในชีวิตในอนาคตด้วยซ้ำ แค่คิดถึงความโกรธที่ก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตนี้ ในชีวิตนี้เพียงลำพัง ความโกรธของคุณทำร้ายสิ่งมีชีวิตมากมายอย่างต่อเนื่อง


กราฟิกสมัครสมาชิกภายในตัวเอง


ยาแก้พิษความโกรธ

ยาระงับความโกรธคือความอดทน อย่างไรก็ตาม ความคิดที่โกรธนั้นไม่สามารถฝึกความอดทนหรือคิดถึงข้อบกพร่องของความโกรธได้ อีกความคิดหนึ่งต้องจำข้อบกพร่องของความโกรธและฝึกความอดทน โดยการนำสมาธิและคำสอนของเส้นทางที่สำเร็จการศึกษาไปสู่การตรัสรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมหายาน แสดงว่าคุณฝึกความอดทน ทันทีที่มีความสงบ ผ่อนคลาย และความสุขมากมายในชีวิตของคุณ

ความเจ็บปวดของความโกรธก็เหมือนถ่านที่ร้อนระอุในหัวใจของคุณ ความโกรธเปลี่ยนแม้กระทั่งคนสวยให้กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว สิ่งที่เป็นสุข สงบสุข งดงาม กลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นความมืดมิด น่าเกลียดน่ากลัว ทันทีที่คุณใช้คำสอนและฝึกฝนความอดทน ความโกรธก็หยุด; และทันทีที่มันหยุด แม้แต่รูปลักษณ์ของคุณก็เปลี่ยนไปในทันใด คุณกลายเป็นคนสงบสุขและความรักที่อบอุ่นทำให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นกัน

ทำตามความปรารถนา

เช่นเดียวกับความโกรธ ตราบใดที่คุณทำตามความปรารถนา หัวใจของคุณก็ไม่มีความสุขหรือผ่อนคลาย มีบางสิ่งที่ขาดหายไปเสมอ หากคุณตรวจสอบจิตใจในชีวิตประจำวัน คุณจะเห็นว่ามีบางอย่างขาดหายไปตลอดเวลา

ไม่ว่าคุณจะพยายามเพลิดเพลินไปกับสถานที่ต่างๆ มากแค่ไหน -- อาศัยอยู่ในเมืองหรือบนภูเขา ไปชายหาด หรือไปที่สวนสาธารณะที่สวยงาม ไม่ว่าคุณจะพยายามเพลิดเพลินกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทุกสิ่งที่หาได้ในโลกนี้มากแค่ไหน ก็ยังมีบางสิ่งที่ขาดหายไปในหัวใจของคุณอยู่เสมอ

ไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนกี่คนหรือสนุกกับเพื่อนนานแค่ไหน ก็ยังมีบางสิ่งที่ขาดหายไปเสมอ ตลอดเวลามีบางสิ่งที่ขาดหายไปในหัวใจของคุณ คุณไม่เคยมีความสุขจริงๆ

แม้ว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้น หากคุณตรวจสอบธรรมชาติของจิตใจอย่างรอบคอบ คุณจะพบว่ายังมีบางสิ่งที่ขาดหายไป คุณไม่มีความสุขอย่างสมบูรณ์ ระวังจิตใจของคุณอย่างใกล้ชิด พิจารณาให้ดีว่า “ความสุขนี้สมบูรณ์หรือไม่?” มันไม่สมบูรณ์ ยังมีสิ่งที่ขาดหายไป

หาความพอใจไม่ได้

พระพุทธองค์ทรงสอนว่าไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนใดก็เป็นสถานที่แห่งทุกข์ ต่อให้มีความเพลิดเพลินเพียงใด สิ่งนั้นก็คือความเพลิดเพลินในความทุกข์ ไปกับเพื่อนคนไหนก็เป็นเพื่อนทุกข์

ตราบใดที่คุณทำตามความปรารถนา ก็ไม่มีความพอใจ การทำตามความปรารถนามีขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แต่มักส่งผลให้เกิดความไม่พอใจ แม้ว่าเป้าหมายคือการได้รับความพึงพอใจ เพราะการทำตามความปรารถนาเป็นวิธีที่ผิด ผลที่ได้คือความไม่พอใจเท่านั้น คุณทำตามความปรารถนาและคุณไม่พอใจ คุณทำตามความปรารถนาอีกครั้งและอีกครั้งคุณไม่พอใจ คุณพยายามอีกครั้งและอีกครั้งคุณไม่พอใจ

มันเหมือนกับเรื่องราวชีวิตของเอลวิส เพรสลีย์ ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเมื่อตอนที่ฉันอยู่ที่เมลเบิร์นเมื่อไม่นานมานี้ วันหนึ่งขณะรับประทานอาหารกลางวัน เราได้ดูเรื่องราวชีวิตของเอลวิส เพรสลีย์ทางทีวี มันเป็นที่น่าสนใจมาก. เรื่องราวทั้งชีวิตของเขาเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก

ทั้งในชีวิตในวัยเด็กและช่วงหลังของเขา เขามีความสุขและตื่นเต้นเร้าใจ จากนั้นในปีสุดท้ายของเขา เมื่อเขารู้สึกว่าเขากำลังจะตายในไม่ช้า เขารู้สึกหดหู่อย่างสุดซึ้ง คำพูดของเพลงสุดท้ายของเขาคือ: "ฉันพยายามและฉันพยายามแล้ว แต่ไม่สามารถได้รับความพึงพอใจ" ในคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเขา เขาร้องเพลงด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาจากดวงตาของเขา และแฟนๆ หลายพันคนที่ดูเขาและฟังเพลงของเขาก็ร้องไห้ด้วย นั่นคือการแสดงครั้งสุดท้ายของเขา

หากคุณตรวจสอบธรรมชาติของจิตใจในขณะที่ทำตามความปรารถนา มีบางสิ่งที่ขาดหายไปอยู่เสมอ แท้จริงแล้ว การตามตัณหาในตัวเองนั้นเป็นทุกข์ ในตัวมันเองเป็นปัญหา สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ในธรรมชาติ ทำตามความอยากเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจ ผลลัพธ์เดียวที่คุณได้รับคือความไม่พอใจ

กุญแจสู่ความสุข

อะไรทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในชีวิต? อะไรเป็นสาเหตุของอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกต่อการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของคุณ? อะไรทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม? ทำตามความอยากแล้วไม่พบกับความพอใจ เมื่อคุณฟังข่าวทางวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์ หรือดูทีวี คุณจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติมากมายในชีวิตผู้คนมาจากการทำตามความปรารถนาและไม่พบความพึงพอใจ

หากคุณตรวจสอบธรรมชาติของจิตใจของคุณ วิเคราะห์และตั้งคำถามกับตัวเอง คุณพบว่าตราบใดที่คุณทำตามความปรารถนา ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริง บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่หายไป ชีวิตของคุณว่างเปล่า

พิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตจากสำนักพิมพ์
สิ่งพิมพ์ภูมิปัญญา www.wisdompubs.org

แหล่งที่มาของบทความ

เปลี่ยนปัญหาเป็นความสุข
โดย ลามะ โซปา รินโปเช

เปลี่ยนปัญหาให้เป็นความสุข โดย ลามะ โซปา รินโปเชฉบับใหม่นี้มีการแปลข้อความรากของ Dodrupchen Rinpoche (1865-1926) แนวทางการเปลี่ยนความสุขและความทุกข์ให้เป็นเส้นทางแห่งการตรัสรู้, แปลโดย ตุลกู ทุนดอป.

ข้อมูล / สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้

หนังสือเพิ่มเติมโดยผู้เขียนคนนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลามะโซปารินโปเชลามะ โซปา รินโปเช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายจิตวิญญาณของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีมหายาน (FPMT) ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์พุทธศาสนา วัดวาอาราม และโครงการในเครือทั่วโลก เขาเป็นผู้เขียน เปลี่ยนปัญหาเป็นความสุข, พลังงานแห่งปัญญา: หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นและ ความเห็นอกเห็นใจและไม่ใช้ความรุนแรง (ในภาษาสเปน). เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้ที่ www.lamazopa.com.