สิ่งที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ

เข้าใจเงินเฟ้อ 8 20
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การรุกรานยูเครนของรัสเซีย และการขาดแคลนแรงงาน (Shutterstock)

อัตราเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เร่งด่วนที่สุดในขณะนี้ แต่มีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับวิธีการวัดเงินเฟ้อ ที่มาและผลกระทบต่อบุคคลทั่วไป

ในเดือนมิถุนายน อัตราเงินเฟ้อในแคนาดาแตะระดับ a สูงสุด 40 ปีที่ 8.1%. ในขณะที่มี สัญญาณเงินเฟ้ออาจกำลังอ่อนตัวชาวแคนาดาจำนวนมากต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นโดย ลดรายจ่าย, ทำงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ ใช้เงินออม หรือรับหนี้มากขึ้น.

ในฐานะศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับราคาและการบริโภค ฉันต้องการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการวัดเงินเฟ้อและผลกระทบต่อชาวแคนาดาและเศรษฐกิจโดยรวม

อัตราเงินเฟ้อคืออะไร?

อัตราเงินเฟ้อหมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาโดยทั่วไปและส่งผลให้กำลังซื้อของเงินลดลง ในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่สามารถสัมผัสได้ว่าเงินเฟ้อสูงหรือต่ำจากการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน อัตราเงินเฟ้อที่รายงานในสื่อและอภิปรายโดยผู้กำหนดนโยบาย เป็นมาตรการเฉพาะที่สร้างขึ้นโดยกองทัพเล็ก ๆ ของนักสถิติและผู้รวบรวมข้อมูล

สถิติแคนาดาสร้างดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ใช้เพื่อติดตามอัตราเงินเฟ้อผ่านกระบวนการสองขั้นตอน ในขั้นตอนแรก สถิติของแคนาดารวบรวมราคากว่าหนึ่งล้านรายการสำหรับทุกสิ่งที่ซื้อได้ในประเทศ

ราคาจะถูกบันทึกไว้ในหลากหลายวิธี และความถี่และภูมิศาสตร์ของการเก็บราคาจะขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น อาหารหรือน้ำมันเบนซิน หรือแตกต่างกันไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น ค่าเช่า จะถูกรวบรวมบ่อยกว่ารายการที่รวบรวมปีละครั้ง เช่น ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยหรืออัตราค่าประกัน

ในขั้นตอนที่สอง สถิติของแคนาดาจะรวมราคาเหล่านี้เพื่อสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับสินค้าทั้งหมด โดยการชั่งน้ำหนักการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าแต่ละรายการตามส่วนแบ่งของการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งหมด ตุ้มน้ำหนักเหล่านี้จะได้รับการอัปเดตเป็น . เป็นครั้งคราว สะท้อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภค.

การปรับปรุงล่าสุดในปี 2021 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด เช่น การลดน้ำหนักสำหรับอาหาร (15.75 เปอร์เซ็นต์) และการคมนาคมขนส่ง (ร้อยละ 16.16) แต่น้ำหนักสำหรับที่พักพิงสูงขึ้น (ร้อยละ 29.67)

สถิติแคนาดาและธนาคารแห่งแคนาดายังวัด“อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน” ซึ่งลบรายการที่มีราคาผันผวนมากที่สุด (อาหารและพลังงาน) ออกจาก CPI เพื่อให้เข้าใจถึงแรงกดดันด้านต้นทุนในระยะยาวที่เคลื่อนไหวช้าและเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

อะไรทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ?

ราคาจะถูกกำหนดโดย อุปสงค์และอุปทาน. อัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นสัญญาณว่าอุปสงค์สินค้าและบริการทั่วทั้งเศรษฐกิจมีมากกว่าอุปทาน

ดีมานด์แข็งแกร่งเนื่องจาก การจ้างงานที่แข็งแกร่งและการเติบโตของค่าจ้าง, เครดิตราคาถูก, การจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดจากรัฐบาล และ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ต่อสินค้าบริโภคที่บ้าน.

อุปทานได้รับผลกระทบจากผลกระทบของโรคระบาดต่อ โรงงานจีน, ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ, การจัดส่งสินค้าคอนเทนเนอร์, รถบรรทุก และการรุกรานของรัสเซียในยูเครนนั้น ส่งผลให้ราคาอาหารและพลังงานพุ่งสูงขึ้น รอบโลก.

อัตราเงินเฟ้อรู้สึกสูงกว่าที่เป็นอยู่

ชาวแคนาดาหลายคน รู้สึกว่าราคาพุ่งขึ้นมากกว่า 8.1% ในปีที่ผ่านมา เกิน การวิพากษ์วิจารณ์วิธี CPI ในแคนาดาโดยเฉพาะมีเหตุผลอย่างน้อยสองประการสำหรับเรื่องนี้

ประการแรก การใช้จ่ายของผู้บริโภควัดจากการสำรวจที่รวบรวมรูปแบบการใช้จ่ายที่หลากหลายในประชากร แต่รวมความหลากหลายนี้ไว้ในน้ำหนักชุดเดียวที่ถือว่าการใช้จ่ายแต่ละดอลลาร์เท่าเทียมกัน รูปแบบการใช้จ่ายแตกต่างกันไป ด้วยอายุ รายได้ สถานที่ องค์ประกอบของครัวเรือน และรสนิยม และงบประมาณส่วนบุคคลของคุณอาจมีความคล้ายคลึงกับน้ำหนักที่ใช้สำหรับ CPI เพียงเล็กน้อย

ประการที่สอง เรามีแนวโน้มที่จะ สังเกตการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสินค้าที่เราซื้อบ่อย, และพวกเรา มักจะสังเกตราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลง. สินค้าที่มีการขึ้นราคาสูงสุดในปีที่แล้ว ทั้งพลังงานและอาหาร มีลักษณะเหล่านี้ และเรามีโอกาสน้อยที่จะสังเกตเห็นอัตราเงินเฟ้อ (ต่ำกว่า) สำหรับเฟอร์นิเจอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษา และสินค้าเพื่อสุขภาพที่ทำให้สิ่งเหล่านี้สมดุล

เรายังให้ความสำคัญกับราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ แต่ ค่าที่พักที่เป็นเจ้าของใน CPI ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยในอดีตของราคาบ้าน (25 ปี) และอัตราดอกเบี้ย (ห้าปี) ที่สะท้อนต้นทุนทางการเงินระยะยาวสำหรับเจ้าของบ้านโดยเฉลี่ย ไม่ใช่คนที่ซื้อบ้านในปัจจุบัน

อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร?

มี ผู้ชนะและผู้แพ้ เมื่อพูดถึงอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่มันสามารถทำร้ายธุรกิจที่ จบลงด้วยการส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าของพวกเขามันสามารถ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยปล่อยให้พวกเขาไป ขึ้นราคา โดยไม่มีฟันเฟืองของลูกค้าเพราะ "คนอื่นทำ"

อัตราเงินเฟ้อสูงคือ บ่อยครั้งแต่ไม่เสมอไปพร้อมกับการเติบโตของค่าจ้างสูง. บุคคลที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าจ้างต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อจะได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่บุคคลที่มีค่าจ้างจัดทำดัชนีเป็นอัตราเงินเฟ้อหรือ ที่สามารถต่อรองค่าจ้างได้ดีกว่า สามารถได้รับประโยชน์ บุคคลเช่นผู้สูงอายุที่มีรายได้คงที่มักได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ แม้ว่าจะมีหลายคน ผลประโยชน์ของรัฐบาลถูกจัดทำดัชนีตามอัตราเงินเฟ้อ.

ราคาสินทรัพย์บางรายการดีกว่าตามอัตราเงินเฟ้อ ราคาของที่อยู่อาศัย หุ้น ศิลปะ และโลหะมีค่าอาจสูงขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าเป็นดอลลาร์คงที่ เช่น เงินสดและพันธบัตรจะไม่สูงขึ้น

อัตราเงินเฟ้อช่วยให้ชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น ตราบใดที่ค่าจ้างหรือราคาสินทรัพย์อื่นๆ ยังคงดำเนินต่อไป เงินเฟ้อ ยังเป็นประโยชน์ต่อการเงินของรัฐบาลเมื่อรายรับภาษีเพิ่มขึ้น เทียบกับค่าเงินดอลลาร์ของหนี้

แม้ว่าที่มาของอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันของเราจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค แต่ก็มีความสำคัญต่อนโยบายเศรษฐกิจ ธนาคารกลางและรัฐบาลต้องตัดสินใจว่าจะควบคุมอุปสงค์และความเสี่ยงจากภาวะถดถอยหรือไม่ โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดการใช้จ่ายหรือขึ้นภาษี หรือรอและหวังว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อด้านอุปทานจะบรรเทาลงได้ด้วยตนเอง

เราได้แต่หวังว่าจะไม่ใช้ภาวะถดถอยครั้งใหญ่เพื่อยุติช่วงเวลาเงินเฟ้อสูงนี้ (ต่างจาก ความพยายามครั้งสำคัญครั้งสุดท้ายของธนาคารแห่งประเทศแคนาดาในการลดอัตราเงินเฟ้อ) และแคนาดาหลีกเลี่ยง “เศรษฐกิจถดถอย” การรวมกันของอัตราเงินเฟ้อสูงและอัตราการว่างงานสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจำนวนมากในช่วงปลายทศวรรษ 1970สนทนา

เกี่ยวกับผู้เขียน

นิโคลัส ลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยโตรอนโตเมโทรโพลิแทน

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

ทุนในปกแข็งศตวรรษที่ XNUMX โดย Thomas PikettyIn เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

โชคชะตาของธรรมชาติ: ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างไรด้วยการลงทุนในธรรมชาติ โดย Mark R. Tercek และ Jonathan S. Adamsธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

เกินความชั่วร้ายในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99% โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้คุณอาจจะชอบ

ติดตาม InnerSelf บน

ไอคอน Facebookไอคอนทวิตเตอร์ไอคอน YouTubeไอคอน instagramไอคอน pintrestไอคอน RSS

 รับล่าสุดทางอีเมล

นิตยสารรายสัปดาห์ แรงบันดาลใจทุกวัน

ภาษาที่ใช้ได้

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

บทความล่าสุด

อ่านมากที่สุด

แพร่โรคที่บ้าน 11 26
ทำไมบ้านของเราจึงกลายเป็นจุดแพร่ระบาดของโควิด-XNUMX
by เบ็คกี้ ทันสตอล
ในขณะที่การอยู่บ้านช่วยปกป้องพวกเราหลายคนจากการติดเชื้อโควิดในที่ทำงาน ที่โรงเรียน ที่ร้านค้า หรือ...
อธิบายประเพณีคริสต์มาส 11 30
คริสต์มาสกลายเป็นประเพณีวันหยุดของชาวอเมริกันได้อย่างไร
by โทมัสอดัม
ในแต่ละฤดูกาล การเฉลิมฉลองคริสต์มาสจะมีผู้นำทางศาสนาและนักอนุรักษ์นิยมเปิดเผยต่อสาธารณะ...
เสียใจกับสัตว์เลี้ยง 11 26
วิธีช่วยความเศร้าโศกจากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของครอบครัว
by เมลิสซ่า สตาร์ลิ่ง
เป็นเวลาสามสัปดาห์แล้วที่คู่ของฉันและฉันสูญเสีย Kivi Tarro สุนัขแสนรักอายุ 14.5 ปีของเรา มันคือ…
ผู้หญิงผมสีเทาสวมแว่นกันแดดสีชมพูขี้ขลาดถือไมโครโฟนกำลังร้องเพลง
สวม Ritz และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี
by Julia Brook และ Colleen Renihan
การเขียนโปรแกรมดิจิทัลและการโต้ตอบเสมือนจริง เริ่มแรกถือเป็นมาตรการหยุดช่องว่างระหว่าง...
จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนจริง 11 30
3 คำถามเพื่อถามว่าบางสิ่งจริงหรือไม่
by บ็อบ บริทเท่น
ความจริงอาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสิน ทุกข้อความที่คุณอ่าน ดู หรือได้ยินมาจากที่ไหนสักแห่ง และเคย...
รางรถไฟพุ่งออกไปในเมฆ
เคล็ดลับบางอย่างเพื่อทำให้จิตใจสงบ
by เบอร์โทลด์ ไคนาร์
อารยธรรมตะวันตกไม่ปล่อยให้จิตใจได้พักผ่อน เรามักจะ "ต้องการ" ที่จะเชื่อมต่อ เพื่อบริโภคมากขึ้น...
ความสำคัญของการระบายอากาศเพื่อป้องกันโควิด 12 2
การระบายอากาศช่วยลดความเสี่ยงของ COVID เหตุใดเราจึงยังคงเพิกเฉยต่อมัน
by Lidia Morawska และ Guy B. Marks
เจ้าหน้าที่แนะนำมาตรการควบคุม แต่เป็น "ความสมัครใจ" ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย…
สองพระหัตถ์เอื้อมหากันเบื้องหน้าดวงหฤทัยผ่องใส
มีคนขโมยความสนใจของเราไป โอ้พวกเขาจริงเหรอ?
by Pierre Pradervandvan
เราอยู่ในโลกที่ทั้งชีวิตของเรา เกือบทุกที่ ถูกรุกรานโดยโฆษณาโดยสิ้นเชิง

ทัศนคติใหม่ - ความเป็นไปได้ใหม่

InnerSelf.comClimateImpactNews.คอม | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.คอม | ตลาด InnerSelf
ลิขสิทธิ์© 1985 - 2021 InnerSelf สิ่งพิมพ์ สงวนลิขสิทธิ์.